Balk Veiligheidsregio  klein

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie eenheid Brabant Oost met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.


Activiteitenoverzicht Veiligheidsregio

Er zijn geen bijeenkomsten voor of door de Veiligheidsregio gepland.