Oekraïne

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen ten aanzien van Nederland. Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Noord de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Voorbereiding veiligheidsthema's
We houden er rekening mee dat het conflict in Oekraïne op verschillende manieren de nationale veiligheid van Nederland en dus ook onze regio kan raken. Samen met onze nationale, regionale en lokale partners blijven we de situatie monitoren. De thema’s die we hierbij beschouwen en waarvoor we onze planvorming klaar hebben liggen, zijn onder andere energie-uitval (gas/elektra) en digitale verstoring/cyber-security, uitval telecom en ICT.

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid is een speciaal dossier aangemaakt met informatie over de Russische inval in Oekraïne.

Aantal opvangplekken
Alle veiligheidsregio’s hebben via de Rijksoverheid de opdracht gekregen om 2000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Onze regio heeft deze plekken gerealiseerd. De organisatie gebeurt in districtelijk verband en wordt door ons gecoördineerd.

Aanmelden
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich fysiek of telefonisch melden bij de gemeente waar ze op dat moment zijn. Ze kunnen ook binnen lopen bij het Stadkantoor in Breda waar noodopvang wordt aangeboden of waar ze bij beschikbaarheid direct naar een semi-lange termijn opvangplek worden gebracht.

Nieuws

Meer informatie

Hulp aanbieden?
RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die zich voor hen inzet.

Praktische informatie
Op vluchtelingenwerk.nl lees je wat je kunt doen en waar je terecht kunt.

Vragen of zorgen?
Op crisis.nl staat wat je in Nederland kunt doen om je voor te bereiden op een calamiteit. Meer algemene info en veelgestelde vragen vind je op Rijksoverheid.nl.