Onderzoeksraad publiceert rapport aanvaring stuw Grave

Gepubliceerd op 3 mei 2018

Donderdag 29 december 2016 vond er een incident plaats waarbij een met 2.000 ton benzeen beladen binnenvaartschip in dichte mist door de gesloten stuw bij Grave voer. De Onderzoeksraad voor Veiligheid startte een onderzoek. De raad onderzocht de aanvaring, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen.

Vandaag publiceert de Onderzoeksraad het rapport met aanbevelingen voor de verschillende instanties. Ook onze veiligheidsregio speelde een rol ten tijde van het incident. Wij gaan de uitkomsten van het rapport met de aanbevelingen nader bestuderen.

Bekijk de uitgebreide informatie, het persbericht en download het volledige rapport op www.onderzoeksraad.nl.