Systeemtest 2018

Gepubliceerd op 26 november 2018

De systeemtest staat voor de deur. Nu is bekend dat de oefening in de periode van 3 t/m 22 december 2018 op een onaangekondigd moment in onze regio wordt uitgevoerd.

In een of meerdere gemeenten binnen Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt een zo realistisch mogelijk incident of ramp in scene gezet, waarbij gedurende de test opgeschaald wordt van Meldkamer (GMC), Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) naar een Gemeentelijk of Regionaal beleidsteam (GBT/RBT) en het incident of de ramp fictief bestreden dient te worden.

Brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeenten, politie, meldkamer en defensie nemen deel aan de oefening. Het gaat om het testen van de zogenaamde hoofdstructuur, dat wil zeggen Meldkamer- COPI-ROT-GBT of RBT, dus niet van de operationele veldeenheden. Naast de hoofdstructuur zullen ook enkele bevolkingszorgprocessen van gemeente(n) meedoen, waaronder het proces crisiscommunicatie.

Het doel van deze jaarlijkse systeemtest is inzicht te krijgen in de mate waarin onze crisisorganisatie in de praktijk functioneert. De systeemtest is een verplichte jaarlijkse praktijktest die voorkomt uit de Wet veiligheidsregio’s.

Alle functionarissen die tijdens de bovengenoemde periode (3 t/m 22 december) een operationeel piket hebben worden conform de GRIP gealarmeerd. Na alarmering begeeft u zich naar de gewenste opkomstlocatie. Naast de gepiketteerde functionarissen zullen een aantal functionarissen vanuit de “vrije instroom” opgeroepen worden.