Vergadering Algemeen Bestuur 9 november 2017

Raadszaal, Gemeentehuis Uden, Markt 145, 5401 EJ Uden.

09.30 - 12.30 uur

Agenda donderdag 9 november

Voor de eenvoud kunt u ook alle vergaderstukken als één pdf-document donwloaden. (pdf, 5.8 MB)

1. Opening
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
2a. Bestuur
         a. Ingekomen en uitgegane stukken (pdf, 204 kB)
         b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 26 juni 2017. (pdf, 171 kB)
        c. Vergaderschema 2018 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
2b. Politie
2c. Hoofdofficier van Justitie
2d. Brandweer
2e. GHOR
2f. Bevolkingszorg
2g. Waterschap Aa  en Maas
2h. Defensie
2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 
3. Verslagen
3a. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017 (pdf, 142 kB)
3b. Concept-verslag Bestuursconferentie Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017 (Wordt separaat toegezonden) 
 
TER  BESLUITVORMING
4. Voordracht voorzitter en samenstelling Dagelijks Bestuur c.a.
5. Nota activabeleid 2017 Brandweer Brabant-Noord
6. Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
7. 2e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
8. Nota reserves en voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord
9. Controleprotocol 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 
TER INFORMATIE
10. Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer
11. Rapportage aanvaring stuw Grave
12. Voorbereiding op crises door zorginstellingen

TER BESPREKING
13. Voortgang bestuursconferentie 2018
14. Bespreking ontwikkelingen Veiligheidsregio Brabant-Noord met professor dr. W.B.H.J. van der Donk, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant.
15. Rondvraag
16. Themagedeelte: Door COT georganiseerde workshop infectieziektebestrijding
17. Sluiting

De volgende vergadering is op 24 januari 2018.