Vergadering Algemeen Bestuur 13 april 2017


Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2

09.30-12.00 uur

Agenda

Download hier de agenda en alle stukken in één PDF (pdf, 3.3 MB)

1. Opening

2. Medelingen en ingekomen stukken

2a. Bestuur
a. Ingekomen en uitgegane stukken
b. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 20 oktober 2016, 8 december 2016 en 26 januari 2017. (pdf, 460 kB)
2b. Politie
2c. Hoofdofficier van Justitie
2d. Brandweer
2e. GHOR
2f. Bevolkingszorg
2g. Waterschap Aa  en Maas
2h. Defensie
2i. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

3. Verslagen

3a. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 10 november 2016 (pdf, 201 kB)

Ter besluitvorming

4. Regionaal Crisisplan 2016 – 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 680 kB)
5. Staat van de rampenbestrijding 2016 (pdf, 762 kB)
6. Beleidskader 2018 (pdf, 742 kB)

Ter informatie

7. Convenant uitwijk meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost (pdf, 253 kB)

8. Rondvraag

9. Themagedeelte: Stand van zaken vorming Meldkamer Oost-Brabant

10. Sluiting

De volgende vergadering is op vrijdag 7 juli 2017 om 09.30 uur.