Vergadering Algemeen Bestuur 12 april 2018

Locatie: Vergaderzaal Kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten
Tijd: 9.30 uur - 10.45 uur


AGENDA (pdf, 122 kB)

1. Opening
 
2. Mededelingen & ingekomen en uitgegane stukken
2a. Bestuur

a.   Ingekomen en uitgegane stukken (pdf, 941 kB)

b.   Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 11 januari 2018.

c.    Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 24 januari 2018.

d.    Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 28 februari 2018.

2b. Politie

2c. Hoofdofficier van Justitie

2d. Brandweer

2e. GHOR

2f. Rampenbestrijding en crisisbeheersing

2g. Waterschap Aa en Maas

2h. Defensie


3. Verslagen

3a. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 24 januari 2017 (pdf, 195 kB)
 
TER  BESPREKING
4. Resultaten systeemtest 2017 (pdf, 1.5 MB)
 
TER BESLUITVORMING
5. Concept-beleidskader 2019 (pdf, 1 MB)

6. Rondvraag/sluiting

Volgende vergadering: donderdag 4 juli 2018, 09.30 – 12.30 uur