Vergadering Algemeen Bestuur 24 januari 2018

Centraal kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord , Orthenseweg 2b, 2512 XA ’s-Hertogenbosch.

Agenda donderdag 24 januari (pdf, 124 kB)

Voor de eenvoud kunt u ook alle vergaderstukken als één pdf-document donwloaden. (pdf, 2.9 MB)

1.         Opening

2.         Mededelingen & ingekomen en uitgegane stukken

2a.       Bestuur

a.         Ingekomen en uitgegane stukken (pdf, 126 kB)

b.         Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 26 oktober 2017. (pdf, 259 kB)

c.         Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 7 december 2017. (pdf, 234 kB)

2b.       Politie

2c.       Hoofdofficier van Justitie

2d.       Brandweer

2e.       GHOR

2f.        Rampenbestrijding en crisisbeheersing

2g.       Waterschap Aa en Maas

2h.       Defensie

3.         Verslagen

3a.       Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 9 november 2017 (pdf, 250 kB)

TER  BESPREKING

4.         Concept-beleidskader 2019 + Concept-zienswijze verzoek beleidskader 2019 colleges van B&W en gemeenteraden (pdf, 1 MB)

5.         Concept-raadsinformatiebrief (pdf, 111 kB)

6.         Voorbereiding bestuursconferentie

TER BESLUITVORMING

7.         Eerste wijziging Programmabegroting 2018 deel A (pdf, 282 kB)

8.         Eerste wijziging Programmabegroting 2018 deel B (pdf, 323 kB)

9.         Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Oost-Brabant (pdf, 200 kB)

10.       Vacaturevervulling Dagelijks Bestuur c.a. (pdf, 97 kB)

11.       Rondvraag/sluiting

Volgende vergadering: donderdag 12 april 2018, 09.30 – 10.30 uur