Vergadering Algemeen Bestuur 3 april 2019

Locatie: Raadszaal Gemeentehuis Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ Heesch 
Aanvang: 9.30 uur – 12.30 uur

Agenda (doc, 77 kB)

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen (pdf, 189 kB)

2a.

Bestuur

a.        Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 5 december 2018. (pdf, 2.6 MB)

b.        Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 6 februari 2019. (pdf, 2.6 MB)

2b.

Politie

2c.

Hoofdofficier van Justitie

2d.

Brandweer

2e.

GHOR

2f.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

2g.

Bevolkingszorg

2h.

Waterschap Aa en Maas

2i.

Defensie

3.

Verslagen

3a.

Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 januari 2019 (pdf, 227 kB)

TER  INFORMATIE

4.

Nooddistributie en opslag van jodiumtabletten (pdf, 1.6 MB)

TER BESLUITVORMING

5.

Voorstel Zienswijzen integraal zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 86 kB)

Bijlage 1 Nota van zienswijzen mbt Concept-beleidskader 2020 VRBN (pdf, 231 kB)

6.

Voorstel Beleidskader 2020 VRBN (pdf, 310 kB)

Bijlage 1- Beleidskader 2020 VRBN (pdf, 828 kB)

Bijlage 2 - Ontwikkeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 529 kB)

Bijlage 3 - Infographic Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023 (pdf, 187 kB)

7.

Rampbestrijdingsplan vliegbasis Volkel (pdf, 118 kB) (Rampbestrijdingsplan wordt vanwege vertrouwelijk karakter alleen en bovendien separaat aan burgemeesters gezonden.)

8.

Meerjarenperspectief naleefbevordering van risicorelevante bedrijven 2019-2022 (pdf, 1.6 MB)

9.

Actualisatie toezicht- en handhavingsbeleid Brzo en industriële veiligheid (pdf, 1.9 MB)

10.

Rondvraag

THEMATISCH GEDEELTE

PRESENTATIES

11.

Crisisbeheersing aanrijding Stint spoorovergang Oss West door Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss

12.

Voortgang Bevolkingszorg Brabant-Noord door Harrie Timmermans, coördinerend gemeentesecretaris Brabant-Noord

13.

Droogte – Een (nieuw) aandachtspunt voor de Veiligheidsregio? door Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas

14.

Sluiting

Alle vergaderstukken in één PDF-bestand: Alle vergaderstukken 20190403 (pdf, 10 MB)