Vergadering Algemeen Bestuur 3 juli 2019

Locatie: Kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, grote vergaderzaal eerste verdieping, Orthenseweg 2b, 5212 XA 's-Hertogenbosch 
Aanvang: 9.30 uur – 12.30 uur

Agenda (doc, 78 kB)

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen (pdf, 310 kB)

2a.

Bestuur

a. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 13 maart 2019. (pdf, 548 kB)

b. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 3 april 2019 (pdf, 548 kB)

c. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 17 april 2019. (pdf, 548 kB)

2b.

Politie

2c.

Hoofdofficier van Justitie

2d.

Brandweer

2e.

GHOR

2f.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

2g.

Bevolkingszorg

2h.

Waterschap Aa en Maas

2i.

Defensie

3.

Verslagen

3a.

Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 april 2019 (pdf, 244 kB)

TER  BESLUITVORMING

4.

Nota van zienswijzen (pdf, 202 kB) uitgebracht door de gemeenteraden in Brabant-Noord op:

5.

6.

7.

Nota van zienswijzen uitgebracht door de gemeenteraden ingediende zienswijzen op het voorstel tot resultaatbestemming 2018 en de concept-programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord. (Wordt ter vergadering uitgereikt)

8.

Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 2.4 MB)

9.

Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 1.1 MB)

10

Eerste wijziging Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 296 kB)

11

Beschikbare financiële ruimte voor doorontwikkeling veiligheidsregio in 2019-2021 en reallocatie reserves Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 125 kB)

TER BESPREKING

12.

Regionalisering FLO-kosten (pdf, 230 kB)

TER INFORMATIE

13.

Toezichtsverslag informatie en archiefbeheer 2018 (pdf, 924 kB)

14.

Rondvraag/Sluiting

Alle vergaderstukken in één PDF-bestand: Alle vergaderstukken 20190703 (pdf, 8.4 MB)