Vergadering Algemeen Bestuur 6 november 2019

Locatie: Raadszaal Gemeente Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ Heesch
Aanvang: 9.30 uur – 12.30 uur

Agenda (doc, 73 kB)

1.

Opening

TER BESPREKING

2.

Toelichting door Harrie Timmermans, coördinerend gemeentesecretaris op stand van zaken bevolkingszorg (pdf, 134 kB) - Bijlage1 (pdf, 388 kB)

3.

Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen veiliger” + ontwikkelagenda (pdf, 1.7 MB)

4.

Ingekomen en uitgegane stukken & mededelingen (pdf, 607 kB)

4a.

Bestuur

Ter informatie:

a. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 11 juni 2019.

b. Locatiekeuze nevenvestiging – steunpunt Oost

Mededelingen Bestuur:

  • Nieuwe gemeentesecretaris verlengd lokaal bestuur
  • Brief directeur veiligheidsregio aan Hoofd Inspectie Justitie en Veiligheid over sturing en regie bluswatervoorziening
  • Mededeling mevrouw Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze over voortgang  Convenant Brandveiligheid tussen stichting Dichterbij en Veiligheidsregio Brabant-Noord

4b.

Politie

4c.

Hoofdofficier van Justitie

4d.

Brandweer

4e.

GHOR

4f.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

4g.

Bevolkingszorg

4h.

Waterschap Aa en Maas

4i.

Defensie

5.

Verslagen

5a.

Concept-verslag/besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019 (pdf, 260 kB)

TER BESLUITVORMING

6.

Rampbestrijdingsplan Aspen (pdf, 1 MB) (voorheen SVMG)

7.

Delegatie besluitvorming m.b.t. rampbestrijdingsplannen (pdf, 303 kB)

8.

Controleprotocol 2019 (pdf, 312 kB)

9.

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020 (pdf, 743 kB)

10.

Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijzing Programmabegroting 2019 (pdf, 1.3 MB)

11.

Opheffen Financiële Commissie (pdf, 492 kB)

12.

Rondvraag/sluiting

Alle vergaderstukken in één PDF-bestand: Alle vergaderstukken 20191106 (pdf, 7.1 MB)