Vergadering Algemeen Bestuur 16 januari 2019

Locatie: Kantoor Veiligheidsregio Brabant-Noord, grote vergaderzaal eerste verdieping, Orthenseweg 2b, 5212 XA ‘s-Hertogenbosch
Aanvang: 9.30 uur – 12.00 uur

Agenda (pdf, 146 kB)

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen (pdf, 165 kB)

2a.

Bestuur

a.        Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 24 oktober 2018. (pdf, 180 kB)

b.        Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 7 november 2018 (pdf, 144 kB).

2b.

Politie

2c.

Hoofdofficier van Justitie

2d.

Brandweer

2e.

GHOR

2f.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

2g.

Bevolkingszorg

2h.

Waterschap Aa en Maas

2i.

Defensie

3.

Verslagen

3a.

Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 november 2018 (pdf, 657 kB)

Bijlage 1 Presentatie huisvesting AB-vergadering 7 november 2018 (pdf, 657 kB)

TER  BESPREKING

4.

Huisvesting Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 1.1 MB)

5.

Concept-beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 308 kB)

Bijlage 1 - Concept Beleidskader 2020 VRBN (pdf, 871 kB)

Bijlage 2 - Ontwikkeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 867 kB)

Bijlage 3 - Infographic Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023 (pdf, 524 kB)

6.

Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 135 kB)

Bijlage 1 Integraal zienswijzeverzoek beleid 2020 - 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 95 kB)

Bijlage 2 - Samenvatting beleidsdocumenten VRBN (pdf, 252 kB)

Bijlage 3 - Actualisatie Risicoprofiel 2018 concept 18 dec 2018 (pdf, 2.4 MB)

Bijlage 4 - Beleidsagenda VRBN 2020-2023 (pdf, 524 kB)

TER BESLUITVORMING

7.

Geactualiseerd convenant brandveiligheid Dichterbi (pdf, 274 kB)j (pdf, 274 kB)

8.

Vacaturevervulling Dagelijks Bestuur c.a. (pdf, 95 kB)

9.

Rondvraag/sluiting

Alle vergaderstukken in één PDF-bestand: Alle vergaderstukken 20190116 (pdf, 8.6 MB)