Vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2020

Locatie: Raadszaal gemeente Oss, Raadhuislaan 2
Tijd: 9:30 – 12:30 uur

Agenda (pdf, 71 kB):

1.

Opening en vaststellen agenda (pdf, 71 kB)

2a.

2b.

Concept Verslag AB 29 januari 2020 (pdf, 600 kB)

Concept Verslag AB 25 maart 2020 (digitale beraadslaging) (pdf, 161 kB)

2c.

2d.

2e.

Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 18 december 2019 (pdf, 101 kB)

Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 15 april 2020 (pdf, 102 kB)

Vastgestelde besluitenlijst dagelijks bestuur 3 juni 2020 (pdf, 163 kB)

3.

Mededelingen

- Bestuur

o    terugkoppeling regulier Veiligheidsberaad/AB-IFV 12 juni

- Politie

o    uittreden Politie uit GR

- Hoofdofficier van Justitie

- Brandweer

o    Opvolging aanbevelingen onderzoek Inrichting repressieve brandweerzorg (pdf, 53 kB)

- GHOR

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

- Bevolkingszorg

- Waterschap

- Defensie

4a.

4b.

Ingekomen en uitgegane stukken t/m 10-3-2020 (pdf, 84 kB)

Ingekomen en uitgegane stukken t/m 22-6-2020 (pdf, 69 kB)

TER BESLUITVORMING

5.

Archief- en informatiebeheer (pdf, 61 kB)

5.1 AB20200701 toezichtsverslag archief 2019

5.2 AB20200701 Reactie op toezichtsverslag archief 2019 (pdf, 186 kB)

5.3 AB20200701 Activiteitenplanning informatiebeheer 2020 (pdf, 57 kB)

5.4 AB20200701 Verbeterprogramma informatiebeheer 2018-2022 (pdf, 85 kB)

6.

Zienswijzen gemeenten Resultaatbestemming 2019 en begroting 2021 (pdf, 117 kB)

7.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019 (pdf, 117 kB)

8.

Programmabegroting 2021 (pdf, 361 kB)

8.1 AB20200701 Programmabegroting 2021 (pdf, 2.9 MB)

9.

Uittredingsvoorwaarden Haaren (pdf, 100 kB)

9.1 AB20200701 Brief U4304 zienswijze herindelingsontwerp gem Haaren (pdf, 219 kB)

9.2 AB20200701 Brief U4627 Haaren verzoek toekennen frictiegelden (pdf, 1 MB)

9.3 AB20200701 Brief U11066 gemeente Haaren rectificatie verzoek toekennen frictiegelden (pdf, 336 kB)

9.4 AB20200701 Conceptbrief aan BW Haaren inzake uitreden (pdf, 68 kB)

10.

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst brandweermeldkamer (pdf, 80 kB)

10.1 AB20200701 Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Brandweermeldkamer Oost-Brabant (pdf, 108 kB)

10.2 AB20200701 verdeling kosten voor gemene rekening VRBZO en VRBN (pdf, 143 kB)

11.

Aanpassen Gemeenschappelijke regeling (GR) (pdf, 89 kB)

11.1 AB20200701 Concept Gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021 (pdf, 268 kB)

12.

Extreem geweld en terrorismegevolgbestrijding (pdf, 88 kB)

TER BESPREKING

13.

Voortgang projecten, programma's, activiteiten (pdf, 103 kB)

TER INFORMATIE

14.

1e Begrotingswijziging 2020 Programmabegroting 2020 (pdf, 112 kB)

15.

Uitgangspunten ‘nieuw voor oud beleid’ (pdf, 83 kB)

16.

Voortgang bluswatervoorziening (pdf, 103 kB)

17.

Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS Maas (pdf, 80 kB)

17.1 AB20200701 Interregionaal coordinatieplan vaarwegen SRWS de Maas (pdf, 1.8 MB)

18.

Rondvraag en sluiting

19.

Themasessie: Informatiegestuurd werken i.a.v. Willem van Santen (Peak & Valley), Raymond Haesenbos en Paul de Vet

19. AB20200701 infografhic Informatie Gestuurde Veiligheid A3-formaat (pdf, 60 kB)