Vergadering Algemeen Bestuur 4 november 2020

Locatie: Raadszaal gemeente Oss, Raadhuislaan 2
Tijd: 9:30 – 12:30 uur

Agenda (pdf, 86 kB):

1.

Opening en vaststellen agenda

2a.

2b.

Concept Verslag AB 1 juli 2020 (pdf, 152 kB)

Bijlage 1 bij verslag Informatie Gestuurde Veiligheid AB 1 juli 2020 (pdf, 901 kB)

2c.

Vastgestelde besluitenlijst DB 7 oktober 2020 (pdf, 111 kB)

3.

Mededelingen

 • Bestuur
 • Politie
 • Hoofdofficier van Justitie
 • Veiligheidsregio
  • directieteam meldkamer en 112
  • Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
  • PNB, Hoogwateroefening uitgesteld naar 2022, bestuurlijke dilemmatraining in 2021
 • Brandweer
 • GHOR
 • Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
 • Bevolkingszorg
  • Bemensing crisisorganisatie
 • Waterschap
 • Defensie

4a.

4b.

Ingekomen en uitgegane stukken t/m 20-10-2020 (pdf, 74 kB)

Brief Gevolgen coronavirus op uitvoeren brandveiligheidstoezicht (pdf, 281 kB)

TER BESLUITVORMING

5.

Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling e.a. (pdf, 101 kB)

Bijlagen:

6.

Bestuursrapportage 2020 (pdf, 1 MB) + 2e begrotingswijziging (pdf, 127 kB)

7.

Controleprotocol voorstel (pdf, 69 kB)

8.

Benoeming accountant (pdf, 64 kB)

TER BESPREKING

9.

Voortgang taakdifferentiatie brandweer (pdf, 84 kB) (denktank rechtspositie brandweervrijwilligers) toelichting d.m.v. presentatie

Bijlagen:

TER INFORMATIE

10.

Rode dradenanalyse aanpak onrust agrarische sector (pdf, 121 kB)

Bijlagen:

11.

RONDVRAAG EN SLUITING