Vergadering Algemeen Bestuur 29 januari 2020

Locatie: Raadszaal Gemeente Bernheze, De Misse 6, 5384 BZ Heesch
Aanvang: 9.30 uur – 12.30 uur

Agenda (doc, 76 kB)

1.

Opening

THEMAGEDEELTE

2.

Brandweervrijwilligers en Europees deeltijdbesluit (pdf, 2.8 MB)

REGULIER GEDEELTE

3.

Ingekomen en uitgegane stukken (pdf, 197 kB)

4.

Mededelingen

4a.

Bestuur:

·       Terugkoppeling jaarwisseling 2019 – 2020 (pdf, 191 kB)

·       Convenant brandveiligheid Dichterbij

Ter informatie:

a.        Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio d.d. 2 oktober 2019. (pdf, 220 kB)

4b./4i

Mededelingen kolommen en veiligheidspartners

5.

Verslagen

5a.

Concept-verslag/besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 november 2019 (pdf, 200 kB)

TER BESLUITVORMING

6.

Beleidsplan 2020 – 2023 “Samen Veiliger”+ Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 1.6 MB)

7.

Multidisciplinair Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2023 Oost-Brabant (pdf, 466 kB)

TER INFORMATIE

8.

Overdrachtsdocument Meldkamer Oost-Brabant (pdf, 772 kB)

Bijlage 2 Governance Meldkamer Oost-Brabant na overdracht LMO (pdf, 302 kB)

9.

Rondvraag

TER BESPREKING  CRISISORGANISATIE

10.

Verslag besloten gedeelte vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 november 2019 (vertrouwelijk)+ terugkoppeling flexibel RBT (mondeling)

11.

Bevoegd gezag bij rampen en crises (pdf, 364 kB)

12.

Kennismaking met operationeel leiders

13.

Sluiting

Alle vergaderstukken in één PDF-bestand: Alle vergaderstukken 200129 AB VRBN (pdf, 7.1 MB)