Statement voorzitters veiligheidsregio's in Noord-Brabant

Gepubliceerd op 3 november 2020

Beste Brabanders,

Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen. Dat is een hard gelag voor ons allemaal. Het is noodzakelijk om met deze maatregelen de besmettingen terug brengen naar een acceptabel niveau.

Het aantal besmettingen lijkt enigszins te stabiliseren, maar het zijn er nog steeds veel te veel. Er belanden nog steeds veel te veel mensen in de ziekenhuizen waardoor de acute en reguliere zorg in de ziekenhuizen en in verzorgings- en verpleeghuizen onder grote druk staat. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de GGD en in de zorg en de ondersteuning die vele Brabanders thuis krijgen. Die druk komt door het grote aantal reeds besmette Brabanders waarvan een deel in het ziekenhuis terechtkomt. Voor hen komt de afname in nieuwe besmettingen te laat. Onze zorgmedewerkers staan onder grote druk. De mensen die nog niet eens bijgekomen waren van de eerste coronagolf in de lente moeten nu weer bovenmenselijk prestaties leveren, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een enorme uitval onder deze mensen.

De aanscherping van de maatregelen is bitter. Met name voor de vele Brabanders die zich al maanden aan de regels hebben gehouden. Maar de ziekenhuizen, de GGD, de verzorgings- en verpleeghuizen én de thuiszorg kunnen het nauwelijks nog bolwerken, reguliere zorg wordt afgeschaald. Het is echt vijf voor twaalf; we moeten nu handelen om nog erger te voorkomen.
Vergeleken met het voorjaar, lijkt het moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. Er zijn ook andere dingen veranderd. Een van die dingen is de steun voor onze zorgmedewerkers. In maart was die er volop. Hoe anders is dat nu. Uit peilingen blijkt dat ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de laatste tijd te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen. Bijna een kwart ondervond zelfs fysiek geweld. Net als de medewerkers van de GGD. Het begrip voor coronamaatregelen neemt af, de frustratie neemt toe, met dit soort gedrag als gevolg. Dit is volstrekt onacceptabel.

We gaan opnieuw een pittige tijd tegemoet. We moeten weer inleveren, weer terug naar binnen. Dat is misschien wel extra lastig in deze donkere herfstdagen. Maar we hebben geen keus en zullen de klus weer samen moeten klaren. Daarbij vragen wij u om oog te blijven houden elkaar, voor de kwetsbare en alleenstaande mensen om u heen. Laten we nogmaals samen de schouders eronder zetten. Met in het achterhoofd de hoop dat we de Kerstdagen kunnen doorbrengen met hen die ons lief zijn.

Jack Mikkers (voorzitter VR BN)
John Jorritsma (voorzitter VR BZO)
Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

Kijk voor meer informatie over het openbaar en dagelijks leven op de website van de Rijksoverheid.