Bijeenkomsten


Vanuit het programma worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd in het jaar. Op deze bijeenkomsten staat altijd een thema centraal en wordt het leren van elkaars ervaringen op dit thema gestimuleerd. Uiteraard draagt elke bijeenkomst bij aan het verbreden en verstevigen van het netwerk tussen bedrijven en overheid.

Industriële-veiligheid-opleidingen-650x300

Bedrijven: Themabijeenkomsten - september en november 2019

In de tweede helft van 2019 vinden twee themabijeenkomsten plaats voor risicorelevante bedrijven om meer expertise op relevante thema's op te bouwen en als bedrijven te leren van elkaar.

26 juni 2019: Innovatieve veiligheidsmarkt

Op woensdag 26 juni 2019 heeft er op Avans Hogeschool Breda een Innovatieve Veiligheidsmarkt plaatsgevonden. Deze markt is georganiseerd door studenten uit het derde jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. In de studio Industriële veiligheid hebben 30 studenten voor zes bedrijven een vernieuwende oplossing (prototype) ontwikkeld op een maatschappelijk vraagstuk op het thema 'Verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -gedrag'.

18 juni 2019: Verstevigen overheidsnetwerk

Op dinsdag 18 juni worden de milieu vergunningverleners en toezichthouders van de omgevingsdienst, specialisten en accountmanagers van de veiligheidsregio en toezichthouders van Waterschap Aa en Maas en de Dommel uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te bevorderen op het thema risicorelevante bedrijven.

10 mei 2019: Verhogen veiligheidsbewustzijn bij bedrijven

Een bijeenkomst georganiseerd door Veiligheidsregio Brabant-Noord en Heineken brouwerij 's Hertogenbosch. Het doel van de bijeenkomst: Inspiratie en kennis uitwisseling voor een door bedrijven op het thema veiligheidsbewustzijn en -gedrag bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

14 maart 2019: Kennismaking brandweer en omgevinsdienst

Een bijeenkomst met toezichthouders en specialisten van Omgevingsdienst en Brandweer Brabant-noord en veiligheidskundigen van risicorelevante bedrijven. Het doel was het netwerk tussen twee overheidsinstanties die veel in contact staan met risicorelevante bedrijven te verbeteren.