Bijeenkomsten


Vanuit het programma worden meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd in het jaar. Op deze bijeenkomsten staat altijd een thema centraal en wordt het leren van elkaars ervaringen op dit thema gestimuleerd. Uiteraard draagt elke bijeenkomst bij aan het verbreden en verstevigen van het netwerk tussen bedrijven en overheid.

Industriële-veiligheid-opleidingen-650x300

Bijeenkomsten 2020

In 2020 worden net als in 2019 een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven en overheid op relevante onderwerpen kunnen leren van elkaar. De onderwerpen worden gekozen op basis van de behoeften van alle betrokkenen. Hierbij kan gedacht worden aan: Veiligheidsbewust handelen,  PGS13 regelgeving en brandcompartimentering.

13 november 2019: Samenwerking bedrijven en overheid

Op 13 november 2019 zijn risicorelevante bedrijven uitgenodigd bij het Regionaal Coördinatie Centrum in 's Hertogenbosch. Het doel van de bijeenkomst was de samenwerking tussen de bedrijven en de overheid te verbeteren en te leren van elkaars expertise en inzicht op het gebied van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

26 juni 2019: Innovatieve veiligheidsmarkt

Op woensdag 26 juni 2019 heeft er op Avans Hogeschool Breda een Innovatieve Veiligheidsmarkt plaatsgevonden. Deze markt is georganiseerd door studenten uit het derde jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. In de studio Industriële veiligheid hebben 30 studenten voor zes bedrijven een vernieuwende oplossing (prototype) ontwikkeld op een maatschappelijk vraagstuk op het thema 'Verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -gedrag'.

18 juni 2019: Verstevigen overheidsnetwerk

Op dinsdag 18 juni worden de milieu vergunningverleners en toezichthouders van de omgevingsdienst, specialisten en accountmanagers van de veiligheidsregio en toezichthouders van Waterschap Aa en Maas en de Dommel uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te bevorderen op het thema risicorelevante bedrijven.

10 mei 2019: Verhogen veiligheidsbewustzijn bij bedrijven

Een bijeenkomst georganiseerd door Veiligheidsregio Brabant-Noord en Heineken brouwerij 's Hertogenbosch. Het doel van de bijeenkomst: Inspiratie en kennis uitwisseling voor een door bedrijven op het thema veiligheidsbewustzijn en -gedrag bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

14 maart 2019: Kennismaking brandweer en omgevinsdienst

Een bijeenkomst met toezichthouders en specialisten van Omgevingsdienst en Brandweer Brabant-noord en veiligheidskundigen van risicorelevante bedrijven. Het doel was het netwerk tussen twee overheidsinstanties die veel in contact staan met risicorelevante bedrijven te verbeteren.