Risicogericht toezicht

Omgevingsdienst Brabant-Noord is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de milieu regelgeving. De omgevingsdienst inspecteert de risicorelevante bedrijven dan ook periodiek. De meeste bedrijven worden jaarlijks bezocht. Vanaf 2020 neemt de brandweer de risicorelevante bedrijven op in het jaarlijkse toezichtprogramma, waarbij conform het beleid ‘risicogericht toezicht’, alle risicorelevante bedrijven eens per vier jaar worden geïnspecteerd.

Methodiek: Risicogericht toezicht

In 2019 wordt door Brandweer Brabant-Noord een inspectiemethodiek ontwikkeld (en bij een aantal bedrijven getest) conform het model risicogericht toezicht wat reeds gebruikt wordt in de veiligheidsregio voor bijvoorbeeld zorginstellingen en scholen. In het risicogericht toezicht zal er niet alleen gekeken worden naar het naleven van wettelijke regels, maar ook naar het beheersen van risico’s. Er zal niet alleen gekeken worden naar het voldoen van de veiligheidsmaatregelen, maar ook naar de cultuur van het bedrijf en in hoeverre het bedrijf zelf systemisch in staat is om de risico’s te beheersen.

Afstemming omgevingsdienst en brandweer

De brandweer en omgevingsdienst stemmen het toezichtsprogramma onderling af. Waar het nuttig is zullen ze samen gelijktijdig een inspectie uitvoeren. Een inspectie na elkaar of los van elkaar is ook mogelijk. Het vormen van een goed beeld van het bedrijf staat centraal. Het beperken van overlast door inspecties voor de bedrijven wordt ook meegenomen bij het bepalen van de wijze van inspectie houden.

De omgevingsdienst en brandweer hebben de ambitie om de frequentie, soort en diepgang van het toezicht verder af te stemmen op het risicoprofiel en het nalevingsgedrag van het bedrijf. Hiermee kunnen de beschikbare tijd en middelen efficiënt ingezet worden.