Table-top oefening 'Geen nood bij damp'

In 2019 start Veiligheidsregio Brabant-Noord met het programma ‘Geen nood bij damp’. Het doel van dit programma is om de
bedrijfsnoodorganisatie van risicorelevante bedrijven te verbeteren. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die bedrijven en medewerkers van Veiligheidsregio Brabant Noord gezamenlijk doorlopen en vindt risicogericht plaats. Er wordt niet beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De kwaliteit van de noodorganisatie staat centraal. De oefening is gericht op bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie.

De oefening onderdelen

Belevingsonderzoek en beoordeling noodorganisatie

Allereerst wordt een belevingsonderzoek gedaan. Hierin wordt beoordeeld waar men tegen aanloopt bij het inrichten, opleiden en bijscholen van de noodorganisatie. Vervolgens worden het noodplan en de noodorganisatie gezamenlijk beoordeeld. De resultaten worden vastgelegd in een gezamenlijk verslag.

Table-top oefening

Met een table-top oefening wordt aan de hand van een casus een incident letterlijk aan tafel nagespeeld. Aan de hand van de oefening wordt beoordeeld in hoeverre de noodorganisatie goed samenwerkt en op de hoogte is van de preventieve voorzieningen en de procedures uit het noodplan. Van de oefening wordt een verslag opgesteld.

Plan van aanpak

Voor implementatie van de verbetermaatregelen uit de oefening en het noodplan stelt het bedrijf en de veiligheidsregio een gezamenlijk plan van aanpak op.

Masterclass

Na deelname aan de table-top oefening biedt de veiligheidsregio een masterclass aan over de risico's van ammoniak. Met als doel de kennis met betrekking tot ammoniak en de bestrijding van ammoniakongevallen te verbeteren.

Informatieblad 'Geen nood bij damp'