Netwerk


Om de doelstellingen te bereiken wordt een bijdrage gevraagd van het bedrijfsleven, overheidsinstanties en de wetenschap. Een sterk en goed onderhouden netwerk is zeer belangrijk. Een netwerk waarin:

  • Een duidelijke ambitie  geformuleerd is en centraal staat.
  • De verschillende organisatiebelangen duidelijk zijn en gewaardeerd worden door eenieder.
  • Er een vertrouwensrelatie is opgebouwd.