Bedrijven

Binnen het netwerk aan bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het productieproces zijn er twee categorieën te onderscheiden, risicorelevante bedrijven en BRZO (besluit risico’s zware ongevallen) bedrijven. In het programma Industriële veiligheid wordt met name het netwerk met en tussen risicorelevante bedrijven bevordert.

Risicorelevante bedrijven

Risicorelevante bedrijven zijn bedrijven die net onder de BRZO drempel vallen.

Het risicoprofiel van Veiligheidsregio Brabant-Noord kenmerkt zich door veel bedrijven in de voedings(middelen)industrie. In de regio bevinden zich een aantal slachterijen en bedrijven, die gespecialiseerd zijn in uitbenen en verwerken van vlees. Daarnaast liggen er in het verzorgingsgebied veel productiebedrijven. De bedrijven kenmerken zich door grote bedrijfsgebouwen die gevaarlijke stoffen hebben ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten. Er bevinden zich relatief weinig bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van gevaarlijke stoffen.

Bovenstaand risicoprofiel is ook terug te zien in de aanwezige gevaarlijke stoffen bij de bedrijven. Relatief veel bedrijven zijn als risicorelevant gekenmerkt door de aanwezigheid van een ammoniakkoelinstallatie. De overige bedrijven zijn als risicorelevant gekenmerkt door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen of een biogasinstallatie. Opslag van gevaarlijke stoffen in tanks vindt beperkt plaats.

BRZO bedrijven

In Brabant-Noord vallen vijftien bedrijven onder de werkingssfeer van het BRZO. Deze bedrijven worden jaarlijks uitgebreid geïnspecteerd door een team met vertegenwoordigers van de omgevingsdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de veiligheidsregio. De inspectie van BRZO bedrijven wordt voor de provincie Noord-Brabant uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.