Nieuwsoverzicht maart en april 2019

Het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Waarbij het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. En de overheid ondersteunt vanuit een meedenkende en adviserende houding.

Actualiteiten

Bedrijven en overheid bouwen aan een netwerk

Op 14 maart hebben de veiligheidsregio, omgevingsdienst en risicorelevante bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen kennis gemaakt met elkaar en handvatten meegekregen om een gesprek met de ander aan te gaan. Met als doel het verbeteren van de samenwerking en een veiliger Brabant-Noord.

Verbreding Safety deal naar risicorelevante bedrijven

Safety deal is een subsidieregeling die initiatieven ondersteunt van samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het veiliger maken van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. Bedrijven kunnen een zogenaamde Safety deal indienen. Voorbeelden van een Safety deal zijn ‘samen veiliger werken in de keten’, ‘verhogen veiligheidscultuur’ en ‘het realiseren van een transparante sector’.  Vanaf 1 april 2019 is de regeling verbreed van alleen BRZO bedrijven naar ook risicorelevante bedrijven.

Gevaar van Lithium batterijen

Lithium batterijen brengen een onderschat gevaar met zich mee. Het aantal branden met deze batterijen nemen fors toe. De PGS-organisatie gaat daarom een nieuwe richtlijn opstellen voor veilige opslag van lithium-ion-batterijen: PGS 37.

Thema’s

Geen nood bij damp

Het programma ‘geen nood bij damp’ is het verbeteren van de noodorganisatie en de voorbereiding op incidenten bij risicorelevante bedrijven. Niet de wet- en regelgeving, maar de kwaliteit van de noodorganisatie staat centraal. Het programma wordt gestart bij bedrijven met een ammoniakinstallatie en er wordt gebruik gemaakt van de methodiek: ‘Table-topoefening’.

Visie Brandveilig ondernemen

Verzekeraars en brandweer slaan met een gezamenlijke visie de handen ineen om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Brandweer en verzekeraars willen gezamenlijk ondernemers meer risicobewust maken, onder meer door risicomanagement onder de aandacht te brengen. De website Checklistbrand.nl biedt online tools voor meer en beter inzicht.

Bijeenkomsten

Verhogen veiligheidscultuur en –bewustzijn – 10 mei

Op 10 mei 2019 wordt er bij de Heineken Brouwerij in Den Bosch een bijeenkomst gehouden met als thema verhogen veiligheidscultuur. Victor Lamme geeft een lezing op gedragsverandering. En Heineken deelt een ervaringsverhaal en geeft rondleiding door de brouwerij. De brouwerij heeft onder andere een PGS 13 en 15 opslag. Inschrijven voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk, indien je interesse hebt in de uitwerkingen van deze bijeenkomst neem dan contact op met de programmamanager.

Markt Avans Integrale veiligheidskunde – 26 juni

Zes bedrijven nemen in de eerste helft van 2019 deel aan een studio Industriële Veiligheid. Vanuit deze studio krijgt elk bedrijf vijf studenten van de Avans Hogeschool Breda (opleiding Integrale Veiligheidskunde) aan zich gekoppeld die op een maatschappelijk vraagstuk (met als thema ‘Verhogen veiligheidsbewustzijn en gedragsbeïnvloeding’) een prototype ontwikkelen. Op woensdagochtend 26 juni vindt er een markt plaats waar de prototypes gepresenteerd worden. Op deze markt worden ook prototypes gepresenteerd uit drie andere studio’s National