Programma Industriële veiligheid

Bedrijven en overheid werken samen aan een veiliger Brabant-Noord door het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die werken
met gevaarlijke stoffen. Het risicorelevante bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen
medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. De overheid ondersteunt vanuit een meedenkende en adviserende houding.

Een veiligheidsnetwerk voor bedrijven

Het bedrijf is zelf verantwoordelijk. Dit vraagt een actieve deelname aan een netwerk waar kennis en informatie gedeeld worden tussen collega bedrijven en adviezen gekregen worden van overheidsinstanties.

Een samenwerkingsplatform voor bedrijven en overheid

Veiligheidsregio Brabant-Noord treedt op als facilitator en verbinder. Veiligheidsregio Brabant-Noord brengt vraag en antwoord samen in één netwerk. Door organisatie van netwerkbijeenkomsten en opzetten van digitale platformen.

Een betrouwbare overheid

Opgave gericht werken. Veiligheidsregio brengt alle veiligheidspartners samen om bedrijven beter van dienst te zijn. In de vorm van risicogericht inspecteren en adviseren van de bedrijven op het gebied van veiligheid en werken met gevaarlijke stoffen.

In het Algemeen Bestuur van 3 april 2019 is het meerjarenperspectief Risicorelevante bedrijven (pdf, 1.6 MB) goedgekeurd.