Gesprek carnaval met Minister van Justitie en Veiligheid

Gepubliceerd op 31 januari 2022

Vandaag hebben de Minister van Justitie en Veiligheid, de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de burgemeesters Penn en Mikkers gesproken over carnaval 2022. De burgemeesters deden dat namens alle gemeenten waar carnaval een onderwerp is.

Er is een goed eerste gesprek geweest over hoe we op een veilige en verantwoorde manier carnaval kunnen vieren. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe dat er uit gaat zien. Carnaval zal dit jaar sowieso anders zijn dan we gewend zijn. Het is anders dan we zouden willen. Veel carnavalsverenigingen hebben hun grote activiteiten ook al afgezegd of verplaatst. Zo zijn er al geen grote evenementen zoals optochten of sleuteloverdracht. Maar dat betekent niet dat er helemaal niets kan.

Afgesproken is dat we de komende tijd met elkaar moeten kijken wat er kan, binnen de huidige maatregelen en met oog voor de besmettingscijfers en de druk op de zorg. Lokaal gaan burgemeesters verder polsen bij horeca en carnavalsverenigingen wat mogelijke opties kunnen zijn. Dat betekent we rond het weegmoment medio februari meer duidelijkheid kunnen geven. Tot die tijd blijven we met elkaar in gesprek om de verschillende opties af te wegen.

Wat zijn de dilemma’s?

Op tafel lagen verschillende dilemma’s die de burgemeesters van gemeenten waar carnaval beleefd wordt, voorzien. Doel van het overleg met de minister is te komen tot een passende aanpak voor carnaval. Want carnaval is. Carnaval brengt hoe dan ook veel mensen op de been. Niet alleen lokaal publiek, maar ook carnavalstoeristen uit het hele land.

Binnen de nu geldende maatregelen, is horeca open. ‘Carnavals’gemeenten hebben die dagen te maken met een grote toestroom van mensen naar de binnensteden en dorpscentra. Door de regels zoals 1,5m afstand, placering en begrenzingen in bezoekersaantallen, is er onvoldoende ruimte om iedereen een plek te bieden. In de openbare ruimte geldt op dit moment de 1,5m afstand ook. Deze context kennende, speelt daarbij de vraag wat deze situatie betekent voor handhaving. Want hierop handhaven, is voor gemeenten een onmogelijke opgave.