Wat te doen bij terrorisme


De kans op een aanslag in Nederland is reëel. Verschillende organisaties, zoals politie en justitie, werken intensief samen om deze kans zo klein mogelijk te maken. Ze wisselen informatie uit en werken samen met andere landen. Politie en veiligheidsdiensten houden mogelijke terroristen in de gaten en proberen radicalisering te signaleren. Waar nodig nemen ze veiligheidsmaatregelen om personen, instanties en andere mogelijke doelwitten te beschermen.