Nieuws

Opening MCU_voertuig
thumbnail film Opstaan voor Veiligheid
Themadag evenementveiligheid 2019

Organisatie

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 17 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van:

  • Brandweerzorg
  • Crisisbeheersing
  • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
  • Rampenbestrijding

Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's. De veiligheidsregio is de verbindende factor als er meerdere organisaties in touw komen bij een incident. Dat doen we op basis van heldere afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Alle hulpverleners zijn goed opgeleid en oefenen regelmatig. Dat doen ze afzonderlijk, maar ook met elkaar en samen met andere instanties en organisaties.