Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Iedereen in Nederland: blijf thuis als u klachten heeft en laat u testen, houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis en was vaak uw handen.

Per 21 augustus is binnen Veiligheidsregio Brabant-Noord een nieuwe noodverordening van kracht.

  • Vragen van inwoners? Neem voor vragen over deze noodverordening contact op met uw woongemeente of de gemeente waar u uw activiteiten ontplooit.
  • Persvragen n.a.v. corona? Bel tijdens kantooruren met desbetreffende gemeente. Neem voor regionale coronavragen tijdens kantooruren contact op met Veiligheidsregio Brabant-Noord via communicatie@brwbn.nl. Dringende persvragen buiten kantooruren? Bel met het perspiket gemeente ’s-Hertogenbosch 073 - 6155100.

Voor nieuws en informatie over onze regio, lees verder op update coronavirus.

Nieuws

inzending nominatie voorpag
Banner 'De beste dat ben jij'
Samenvatting jaaroverzicht_groot

Organisatie

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 17 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van:

  • Brandweerzorg
  • Crisisbeheersing
  • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
  • Rampenbestrijding

Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's. De veiligheidsregio is de verbindende factor als er meerdere organisaties in touw komen bij een incident. Dat doen we op basis van heldere afspraken, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Alle hulpverleners zijn goed opgeleid en oefenen regelmatig. Dat doen ze afzonderlijk, maar ook met elkaar en samen met andere instanties en organisaties.