Toegankelijkheid

Veiligheidsregio Brabant-Noord werkt er hard aan om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen volgens WCAG 2.1. Zo is de website voor iedereen toegankelijk.

De toegankelijkheidsverklaring is opgenomen in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen. Daarin lees je in welke mate onze website reeds voldoet en met welke maatregelen we op termijn verbeteringen aanbrengen.

Probleem met de toegankelijkheid?

Als je een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, dan horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via het contactformulier.