Risico's in beeld

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom houdt de veiligheidsregio zich actief bezig met risicobeheersing. Het doel van risicobeheersing is het voorkomen van ongevallen en het beperken van de schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. Maar ook het wegnemen of minimaliseren van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties. Er zijn diverse wetten en regels van kracht binnen dit werkveld. De veiligheidsregio adviseert en ondersteunt gemeenten, burgers en partnerorganisaties.

Regionaal risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel schetst een overzicht van de grootste risico’s in de regio Brabant-Noord. Dit overzicht is gebaseerd op de rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen en de aanwezigheid van risicovolle objecten in de regio of aangrenzende gebieden. Het risicoprofiel vormt de basis van het beleidsplan en de maatregelen gericht op risicobeheersing in de regio.

Risicoprofiel Brabant-Noord (pdf, 1.1 MB)

Risicokaart

Via risicokaart.nl kun je eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren.