Bevolkingszorg

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun bevolking. In het bijzonder hebben zij dat tijdens rampen en crises. De gemeente heeft dan een essentiële rol in de crisisbeheersing.

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer en GHOR zijn gemeenten vaak vanaf het eerste moment uitvoerend betrokken bij een ramp of crisis, bijvoorbeeld als het gaat om het opvangen van betrokkenen en het informeren van verwanten. Nadat de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun werkzaamheden liggen er voor de gemeenten vaak nog taken in het verschiet, zoals het (laten) organiseren van een stille tocht, het begeleiden van interne/externe onderzoeken en/of het afhandelen van schade.

Het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken noemen we Bevolkingszorg.

> Inloggen voor professionals