Opvang vluchtelingen

Als Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben we tot eind 2023 de opvang van vluchtelingen in onze regio gecoördineerd. Wij werkten daarbij nauw samen met onze gemeenten en faciliteren hen om gezamenlijk te zorgen voor geschikte opvanglocaties. Inmiddels is de coördinatie overgenomen door Meijerijstad als centrumgemeente. De veiligheidsregio is vanaf nu enkel betrokken bij het ondersteunen van crisisnoodopvanglocaties.

Samen met onze gemeenten hebben we de afgelopen maanden al veel inspanningen verricht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen/ tijdelijke huisvesting te bieden. Voor Oekraïners hebben we noodopvang geregeld en zijn we nog steeds bezig om het aantal plekken te vergroten.

Extra inspanningen

Sinds de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in maart 2022, heeft de Rijksoverheid de veiligheidsregio’s in juni 2022 verzocht om ook (crisisnood)opvang te organiseren voor vluchtelingen uit andere landen. De situatie bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel maakt duidelijk dat extra inspanningen nodig zijn op korte én op langere termijn. Ondanks het soms tijdelijke karakter van de opvanglocaties streven we ernaar de vluchtelingen in onze regio een opvanglocatie te bieden met voldoende ruimte, privacy en voorzieningen rondom de verblijfslocaties.

Gezamenlijkheid en solidariteit

Daarnaast hebben gemeenten ook de taak gekregen om versneld woonruimte voor vergunninghouders te zoeken. Dat is een complexe opgave die om veel inzet en veerkracht vraagt, van onze inwoners, van de nieuwe (tijdelijke) bewoners, van bestuurders, professionals en vrijwilligers. In Brabant-Noord geven we met vereende krachten en solidariteit invulling aan deze noodzakelijke opgave.

Regioplan

In december 2022 hebben de gemeenten van de regio afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en Oekraïners en de huisvesting van vergunninghouders. Deze zijn vastgelegd in het Regioplan (pdf, 1.1 MB). Begin dit jaar worden de afspraken in een geactualiseerd regioplan vastgelegd.

Wil jij goed voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen of crises? Kijk voor meer informatie op denkvooruit.nl.

Meer informatie

Opvanglocaties

Verspreid over onze gemeenten worden Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers opgevangen. We biedenorte en langdurige tijdelijke noodopvanglocaties en permanente huisvesting.

Kijk voor meer informatie bij onze gemeenten.

Gemeente Bernheze

Gemeente Boekel

Gemeente Boxtel

Gemeente Heusden

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Gemeente Land van Cuijk

Gemeente Maashorst

Gemeente Meierijstad

Gemeente Oss

Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeente Vught