Een weerbare samenleving. Daar worden we in Brabant sterker van.

Wij willen in Brabant-Noord werken aan een regio waar inwoners in alle gevallen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Wij willen inwoners die weerbaar en zelfredzaam zijn, ongeacht leeftijd, achtergrond, rang of stand. Daar maken wij ons de komende jaren hard voor. Als Veiligheidsregio kunnen en willen wij dat niet alleen. Dat lukt alleen samen. Met overheidsorganisaties; bedrijfsleven; onderwijs; zorg én inwoners zelf.

We gaan op zoek naar de kwetsbaarheden en risico's in onze regio rond fysieke veiligheid en gezondheid. Van daaruit zoeken we met elkaar naar oplossingen. We gebruiken daarvoor de aanwezige kennis en ervaringen om succesvol en effectief te zijn en vervullen daarbij een signalerende en verbindende rol. We faciliteren ontmoetingen, brengen kennis en belangen samen en organiseren zo het lerend vermogen in de regio. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Dat is namelijk concreet, herkenbaar én dichtbij.

Hoe wij werken

Iedereen in onze maatschappij is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de samenleving. Dat kan en wil de Veiligheidsregio niet alleen. We weten ook dat de gezondheids- en veiligheidsvraag zodanig groot is, dat wij deze nooit volledig kunnen beantwoorden en oplossen. Met een programmatische aanpak willen wij inwoners, overheid, onderwijs en bedrijfsleven enthousiasmeren en motiveren, om zelf letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Met deze aanpak blijft eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar veiligheid en gezondheid en ondersteunt de veiligheidsregio waar mogelijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over het programma, heb je zelf ideeën of een relevante ervaring om te delen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch met programmamanager Tjerk de Laat via nummer: 06-24584432. Of per mail via weerbaresamenleving@vrbn.nl.