Organisatie


In de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt samengewerkt door 17 gemeenten, de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR), de politie, de meldkamer en het openbaar ministerie.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de burgemeesters van de 17 gemeenten in onze regio. De uitvoering van de werkzaamheden ligt bij de partners die bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Hiervoor is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk. De veiligheidsdirectie bestaat naast de directeuren van de operationele diensten uit een door de hoofdofficier van justitie aangewezen vertegenwoordiger van het openbaar ministerie.

Kaart Veiligheidsregio