Organisatie


In de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt samengewerkt door 11 gemeenten, de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR), de politie, de meldkamer en het openbaar ministerie.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de burgemeesters van de 11 gemeenten in onze regio. De uitvoering van de werkzaamheden ligt bij de partners die bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Hiervoor is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk. De veiligheidsdirectie bestaat naast de directeuren van de operationele diensten uit een door de hoofdofficier van justitie aangewezen vertegenwoordiger van het openbaar ministerie.

Elf gemeenten Veiligheidsregio Brabant-Noord

In de Veiligheidsregio Brabant-Noord staan elke dag ruim duizend mensen op voor een veilige samenleving.
We werken in opdracht van gemeenten en met partners zoals brandweer, politie, zorginstellingen, Rijkswaterstaat, defensie, bedrijfsleven én burgers. Vanuit ieders deskundigheid en verantwoordelijkheid pakken wij vraagstukken aan die een gevaar vormen voor onze regio.

Dat lukt alleen samen. Samen werken we aan veiligheid.