Bestuur

De veiligheidsregio kent twee bestuursorganen: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de sector crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt gevormd door de zeventien burgemeesters van de regio en stuurt de regio bestuurlijk aan.

De burgemeesters in onze regio

 • Mevrouw (Marieke) drs. M.A.H. Moorman, burgemeester van Bernheze
 • De heer (Pierre) P.M.J.H. Bos, burgemeester van Boekel
 • De heer (Karel) K.W.Th. van Soest, burgemeester van Boxmeer
 • De heer (Mark) M. Buijs, burgemeester van Boxtel
 • De heer (Wim) mr. W.A.G. Hillenaar, burgemeester van Cuijk
 • De heer (Lex) A.M.H. Roolvink, burgemeester van Grave
 • Mevrouw (Jeanette) J. Zwijnenburg-Van der Vliet, burgemeester van Haaren
 • De heer (Ton) mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
 • De heer drs. (Jan) J. Hamming, burgemeester van Heusden
 • De heer (Marnix) M.C. Bakermans, burgemeester van Landerd
 • De heer (Antoine) A. Walraven, burgemeester van Mill en Sint-Hubert
 • Mevrouw drs. (Wobine) W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss
 • De heer (Marcel) M.A. Fränzel MSc, burgemeester van Meierijstad
 • Mevrouw (Marleen) M.L.P. Sijbers, burgemeester van Sint-Anthonis
 • De heer mr. (Jan) J.C.M. Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel
 • De heer drs. (Henk) H.A.G. Hellegers, burgemeester van Uden
 • De heer (Roderick) R.J. van de Mortel, burgemeester van Vught

Adviseurs

 • De heer dr.ir. (Paul) P. Verlaan MCDm, Commandant Brandweer Brabant-Noord
 • Mevrouw drs. (Karin) K. van Esch, Directeur Publieke Gezondheid /Regionaal Geneeskundig Functionaris Brabant-Noord
 • De heer (Frans) F.J. Heeres, Regiochef Oost-Brabant Nationale Politie
 • Mevrouw mr. (Nicole) N.G. Zandee, Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Oost-Brabant
 • De heer drs. L.H.J. Verheijen, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas
 • De heer Kolonel (Ed) E. van den Broek, Regionaal Militair Commandant Zuid

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur, vier (uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen) leden én de voorzitter van de GGD Hart voor Brabant.

 • De heer (Ton) mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
 • De heer drs. (Jan) J. Hamming, burgemeester van Heusden
 • De heer drs. (Henk) H.A.G. Hellegers, burgemeester van Uden
 • Mevrouw drs. (Wobine) W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss
 • De heer (Wim) mr. W.A.G. Hillenaar, voorzitter GGD Hart voor Brabant en burgemeester van Cuijk
 • Mevrouw mr. (Nicole) N.G. Zandee, Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Oost-Brabant
 • De heer drs. L.H.J. Verheijen, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas
 • De heer Kolonel (Joost) J. Doense, Regionaal Militair Commandant Zuid

Sector crisisbeheersing en rampenbestrijding

De sector crisisbeheersing en rampenbestrijding (voorheen: het veiligheidsbureau) is het platform waarin de brandweer, politie, GHOR, meldkamer en politie samenwerken om goed voorbereid te zijn op rampen en crises en daarmee de veiligheid voor de mensen en bedrijven in de regio te verbeteren. Binnen deze sector worden multidisciplinair werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op en uitvoering en evaluatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt in samenwerking met partners als defensie, het OM, waterschappen, rijkswaterstaat, ProRail en nutsbedrijven.

Bereikbaarheid 24/7

Voor afstemming met Crisisbeheersing en Rampenbestrijding / Veiligheidsbureau is het voor hulpverleningsorganisaties en bedrijven mogelijk om contact op te nemen met de piketfunctionaris van Veiligheidsregio Brabant-Noord op telefoonnummer 088 - 020 81 17 of per e-mail PiketVRBN@brwbn.nl.