Bestuur

De veiligheidsregio kent twee bestuursorganen: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de sector crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt gevormd door de zeventien burgemeesters van de regio en stuurt de regio bestuurlijk aan. Secretaris mevrouw drs. M.J.H. van Schaijk.

De burgemeesters in onze regio

 • Mevrouw drs. (Marieke) M.A.H. Moorman, burgemeester van Bernheze
 • De heer (Pierre) P.M.J.H. Bos, burgemeester van Boekel
 • De heer (Karel) K.W.Th. van Soest, burgemeester van Boxmeer
 • De heer (Ronald) R. van Meygaarden, waarnemend burgemeester van Boxtel
 • De heer mr. (Wim) W.A.G. Hillenaar, burgemeester van Cuijk
 • De heer (Lex) A.M.H. Roolvink, burgemeester van Grave
 • De heer (Yves) Y. de Boer, burgemeester van Haaren
 • De heer drs. (Jack) J.M.L.N. Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
 • Mevrouw drs. (Willemijn)  van Hees, burgemeester van Heusden
 • De heer (Marnix) M.C. Bakermans, burgemeester van Landerd
 • De heer ir. (Kees) C.H.C. van Rooij, burgemeester van Meierijstad
 • De heer (Antoine) A. Walraven, burgemeester van Mill en Sint-Hubert
 • Mevrouw drs. (Wobine) W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss
 • De heer (Marcel) M. Franzel MSc, waarnemend burgemeester van Sint-Anthonis
 • De heer (Han) H. Looijen, burgemeester van Sint-Michielsgestel
 • De heer drs. (Henk) H.A.G. Hellegers, burgemeester van Uden
 • De heer (Roderick) R.J. van de Mortel, burgemeester van Vught

Adviseurs

 • Mevrouw drs. (Marie-Louise) M.J.H. van Schaijk, Directeur Veiligheidsregio en Commandant Brandweer Brabant-Noord
 • Mevrouw drs. (Karin) K. van Esch, Directeur Publieke Gezondheid /Regionaal Geneeskundig Functionaris Brabant-Noord
 • De heer mr. (Ad) A.D. Heil, plaatsvervangend chef eenheid Oost-Brabant Nationale Politie
 • plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Oost-Brabant
 • De heer drs. (Lambert) L.H.J. Verheijen, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas
 • De heer kolonel (Ed) E.J. van den Broek, Regionaal Militair Commandant Zuid

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur, vier (uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen) leden én de voorzitter van de GGD Hart voor Brabant.

 • De heer drs. (Jack) J.M.L.N. Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
 • Mevrouw drs. (Wobine) W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss (plv. voorzitter)
 • De heer drs. (Henk) H.A.G. Hellegers, burgemeester van Uden
 • De heer mr. (Wim) W.A.G. Hillenaar, voorzitter GGD Hart voor Brabant en burgemeester van Cuijk
 • Mevrouw drs. (Willemijn)  van Hees, burgemeester van Heusden
 • De heer mr. (Ad) A.D. Heil, plaatsvervangend chef eenheid Oost-Brabant Nationale Politie
 • Mevrouw mr. (Heleen) H.G.M. Rutgers Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Oost-Brabant
 • De heer drs. (Lambert) L.H.J. Verheijen, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas
 • De heer kolonel (Ed) E.J. van den Broek, Regionaal Militair Commandant Zuid

Sector crisisbeheersing en rampenbestrijding

De sector crisisbeheersing en rampenbestrijding (voorheen: het veiligheidsbureau) is het platform waarin de brandweer, GHOR, meldkamer en politie samenwerken om goed voorbereid te zijn op rampen en crises en daarmee de veiligheid voor de mensen en bedrijven in de regio te verbeteren. Binnen deze sector worden multidisciplinair werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op en uitvoering en evaluatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt in samenwerking met partners als defensie, het OM, waterschappen, rijkswaterstaat, ProRail en nutsbedrijven.

Bereikbaarheid 24/7

Voor afstemming met Crisisbeheersing en Rampenbestrijding / Veiligheidsbureau is het voor hulpverleningsorganisaties en bedrijven mogelijk om contact op te nemen met de piketfunctionaris van Veiligheidsregio Brabant-Noord op telefoonnummer 088 - 020 81 17 of per e-mail PiketVRBN@brwbn.nl.