Bestuur

Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de voorzitter, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

Algemeen Bestuur

In de Wet veiligheidsregio’s staan haar taken. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur nemen wettelijk verplicht de hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement 's-Hertogenbosch en de voorzitter van het Waterschap Aa en Maas (mede namens Waterschap De Dommel) deel. Als adviseurs nemen de Commandant Brandweer/Directeur Veiligheidsregio tevens Secretaris Veiligheidsregio, de directeur Publieke Gezondheidszorg (tevens directeur GGD), de eenheidschef Oost-Brabant Nationale Politie, de Regionaal Militair Commandant-Zuid, de Coördinerend Gemeentesecretaris/Gemeentesecretaris Verlengd lokaal bestuur en de Strategisch Beleidsadviseur Veiligheidsregio deel.

De burgemeesters in onze regio

 • De heer drs. (Jack) J.M.L.N. Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
 • Mevrouw drs. (Wobine) W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss (voorzitter)
 • De heer (Mark) M. de Man, burgemeester van Bernheze
 • Mevrouw (Caroline) C.J.M. van den Elsen, burgemeester van Boekel
 • De heer (Ronald) R. van Meygaarden, burgemeester van Boxtel
 • Mevrouw drs. (Willemijn) W. van Hees, burgemeester van Heusden
 • Mevrouw drs. (Marieke) M.A.H. Moorman, burgemeester van Land van Cuijk
 • De heer (Hans) J.A. van der Pas, burgemeester van Maashorst
 • De heer ir. (Kees) C.H.C. van Rooij, burgemeester van Meierijstad
 • De heer drs. (Eiko) E. Smid, burgemeester van Sint-Michielsgestel
 • De heer (Roderick) R.J. van de Mortel, burgemeester van Vught

Dagelijks Bestuur

Aan het Dagelijks Bestuur is de voorbereiding van de vergaderingen en de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur opgedragen. De taken van het Dagelijks Bestuur zijn vergelijkbaar met die van het college van Burgemeester en Wethouders in een gemeente met dien verstande dat binnen het bestuur van de veiligheidsregio's anders dan bij gemeentebesturen (daar geldt het dualistische bestuursstelsel) het monistische bestuursstelsel geldt. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur, vier (uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen) leden én de voorzitter van de GGD Hart voor Brabant.

 • De heer drs. (Jack) J.M.L.N. Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
 • Mevrouw drs. (Wobine) W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss (plv. voorzitter)
 • Mevrouw drs. (Willemijn) W. van Hees, burgemeester van Heusden

Adviseurs/deelnemers Dagelijks en Algemeen Bestuur

 • Mevrouw drs. (Marie-Louise) M.J.H. van Schaijk, Directeur Veiligheidsregio en Commandant Brandweer Brabant-Noord (secretaris)
 • Mevrouw (Therese) T. Claassen, directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord en directeur GGD Hart voor Brabant
 • De heer (Stijn) S. van Griensven, hoofd operatiën eenheid Oost-Brabant Nationale Politie
 • De heer (Alexander) mr. H.H.A. Bijl, plv. hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Oost-Brabant
 • De heer (Mario) drs. M.J.J. Jacobs, dijkgraaf waterschap Aa en Maas
 • Kolonel (Peter) P. Kemna, Commandant 13e Lichte Brigade, Regionaal Militair Commando Zuid
 • De heer (Harrie) mr. H.J.M. Timmermans, Coördinerend Gemeentesecretaris/Gemeentesecretaris Verlengd lokaal bestuur
 • De heer (Caspar) ing. C.J.W.L. Pors, MCDm manager Brandweerzorg Veiligheidsregio Brabant‑Noord
 • Mevrouw (Anne) A.LC. Hellings, Strategisch Adviseur Veiligheidsregio Brabant-Noord