Partners

Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord werken brandweer, politie, GHOR, meldkamer en gemeenten samen om goed voorbereid te zijn op rampen en crises. Dat doen zij samen met een groot aantal bedrijven en organisaties. Deze organisaties leveren kennis, mensen en materiaal die desgewenst tijdens een noodsituatie kunnen worden ingezet.

Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl

Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl

ProRail www.prorail.nl

Waterschappen

Waterschap de Dommel www.dommel.nl

Waterschap Aa & Maas www.aaenmaas.nl

Gezondheid

GGD Hart voor Brabant  www.ggdhvb.nl

Rode Kruis www.rodekruis.nl

Ambulancezorg www.ravbrabantmwn.nl

Huisartsenposten 
www.huisartsenpostenoostbrabant.nl
www.hapnijmegenboxmeer.nl

Ziekenhuizen

Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch www.jbz.nl

Bernhoven in Uden www.bernhoven.nl

Maasziekenhuis Pantein in Beugen www.maasziekenhuispantein.nl

Ministeries

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties www.bzk.nl

Defensie www.defensie.nl

Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/ministeries

Landelijke veiligheidspartners/ Inspectie

Inspectie Veiligheid en justitie https://www.inspectie-jenv.nl/

Veiligheidsberaad www.veiligheidsberaad.nl

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid www.nctv.nl

Kennisinstituten

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid www.nipv.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM www.rivm.nl

Communicatie

Calamiteitenzender Omroep Brabant www.omroepbrabant.nl

NL Alert www.crisis.nl

Nutsvoorzieningen

Brabant Water www.brabantwater.nl

Enexis www.enexis.nl

Reddingswerk

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij www.knrm.nl

Reddingsbrigade Nederland www.reddingsbrigade.nl