Omgevingswet


In 2022 komt er een nieuwe Omgevingswet. Deze Omgevingswet bundelt alle regels over de leefomgeving, dus alles wat je ziet als je naar buiten kijkt: gebouwen, wegen, monumenten, water en lucht. Nederland is een klein land waar heel veel gebeurt. En waar veel belangen spelen op het gebied van economie, gezondheid, veiligheid en kwaliteit van het milieu.

Samen keuzes maken

Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Denk aan een nieuwe speeltuin, uitbreiding van een industrieterrein of de aanleg van een fietsbrug. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving inrichten, is samen de juiste keuzes maken. Dat doen wij als Veiligheidsregio door mensen bewust te maken van de risico’s bij zo’n initiatief. Zo richten we de beperkte ruimte in Nederland zo veilig mogelijk in.