Industriële veiligheid


Bedrijven en overheid werken samen aan een veiliger Brabant-Noord. Ook als het gaat om het verhogen van de industriële veiligheid, bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Dit soort bedrijven worden risicorelevante bedrijven genoemd.

Om verhoging van veiligheid te realiseren, wordt de komende jaren gebouwd aan een stevig netwerk.

Door te bouwen aan een gezamenlijk netwerk en kennis te delen, krijgen we risico’s beter in beeld en kunnen ze worden voorkomen. Ook kijken we waar ieders verantwoordelijkheden liggen. Zo zorgen bedrijven voor het waarborgen van de veiligheid van eigen medewerkers en voor de directe omgeving van het bedrijf. En overheidsinstellingen inspecteren de maatregelen, maar denken ook mee met het bedrijf en adviseren over mogelijkheden.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de collega’s van risicobeheersing door een e-mail te sturen naar: risicobeheersing@brwbn.nl

Drie pijlers

Industriële Veiligheid richt zich op drie pijlers: risicogericht toezicht, het bedrijvennetwerk en overheidsnetwerk.

Risicogericht toezicht
Brandweer Brabant-Noord heeft een inspectiemethodiek ontwikkeld waarmee wordt  gekeken of risicorelevante bedrijven aan de wettelijke regels en veiligheidsmaatregelen voldoen  én wat het bedrijf doet om de risico’s te beheersen. Hierdoor kunnen we gezamenlijk en vroegtijdig acties ondernemen en incidenten voorkomen.

Een veiligheidsnetwerk voor bedrijven
Het veiligheidsnetwerk is er voor risicorelevante bedrijven en BRZO bedrijven (besluit risico’s zware ongevallen). Met een netwerk geven we als overheid een extra impuls aan de verantwoordelijkheid van bedrijven. De overheid faciliteert het netwerk, maar de meerwaarde voor de bedrijven zit in de ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Samenwerking in overheidsnetwerk
De brandweer en andere overheidsinstanties stemmen het toezichtsprogramma onderling af. Door informatie te delen, krijgen we meer zicht op risico’s in de omgeving en vormen we een goed beeld over het bedrijf. Daarnaast maken we duidelijke werkafspraken en bouwen we een goede relatie op waarbij we goed inzicht krijgen in elkaars belangen. Ook deze samenwerking draagt bij aan het verhogen van de veiligheid.

Bekijk voor meer achtergrondinformatie ook het meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven (pdf, 1.5 MB) dat in het Algemeen Bestuur in 2019 is goedgekeurd.

Infographic RRB