Industriële veiligheid


Bedrijven en overheid werken samen aan een veiliger Brabant-Noord door het verhogen van de veiligheid bij risicorelevante bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het productieproces.

Om deze verhoging van de veiligheid te realiseren is een programma opgericht met als ambitie in de komende jaren te bouwen aan een stevig netwerk waarin het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. En de overheid inspecteert en ondersteunt vanuit een meedenkende en adviserende houding.

De bedrijven en overheid gaan dit vormgeven door vanuit de behoefte bij de diverse organisaties te gaan handelen, het netwerk intrinsiek te motiveren en verbinden aan de gestelde ambitie en vooral door te gaan doen met lef en durf.