Samenwerking in overheidsnetwerk

De brandweer en andere overheidsinstanties stemmen het toezichtsprogramma onderling af. Door informatie te delen, krijgen we meer zicht op risico’s in de omgeving en vormen we een goed beeld over het bedrijf. Daarnaast maken we duidelijke werkafspraken en bouwen we een goede relatie op waarbij we goed inzicht krijgen in elkaars belangen. Ook deze samenwerking draagt bij aan het verhogen van de veiligheid.

Het toezichtsprogramma ontwikkelt zich in nauwe samenwerking met Brandweer Brabant-Noord, Omgevingsdienst Brabant-Noord en de waterschappen Aa en Maas en de Dommel. Binnen Brandweer Brabant-Noord werken we met één casemanager per bedrijf. Bedrijven hebben dus een vast aanspreekpunt voor alle vragen.

We werken niet alleen binnen de regio samen, maar ook op Brabantse schaal. De Brabantse Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten en Waterschappen zijn aangesloten bij een Brabants Platform Risico Relevante Bedrijven. Op dit platform worden vier keer per jaar expertises en ervaringen uitgewisseld.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de collega’s van risicobeheersing door een e-mail te sturen naar: risicobeheersing@brwbn.nl.

Downloads

Infographic risicorelevante bedrijven (pdf, 1.6 MB) (klikbare PDF)