Beleid en kwaliteit

Elke vier jaar maakt de Veiligheidsregio Brabant-Noord een beleidsplan. Het beschrijft de bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities, operationele prestaties en wijze van uitvoering. Voorafgaand aan het beleidsplan vind een risicoanalyse plaats van de regio. Deze risicoanalyse is de basis van het regionaal risicoprofiel dat laat zien waar wij als Veiligheidsregio ons op moeten voorbereiden.

Regionaal crisisplan

Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking op de bestrijding van crises en rampen. Het omvat ook afspraken die we maken met andere betrokken partijen over hoe zij aansluiten op onze operationele organisatie. Het regionaal crisisplan is gericht op verdere kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing met heldere afspraken over verantwoordelijkheden.

Alle documenten vindt u bij Cijfers en publicaties.

Evaluaties

Door te evalueren ontdekken we onze verbeterpunten. Evaluaties kunnen plaatsvinden na zowel incidenten als realistische oefeningen. De leerpunten worden opgenomen in het oefenprogramma.