Tijdens een crisis

Als zich een incident of crisis voordoet, worden de benodigde hulpverleningsdiensten en betrokken organisaties gealarmeerd vanuit de meldkamer en rukken zij uit. Afhankelijk van het type incident kunnen brandweer, ambulance en politie opgeroepen worden, maar bijvoorbeeld ook andere hulpverleningsinstanties zoals waterschappen, defensie, Rijkswaterstaat, GGD´en, etc.

Opschaling

Bij grote ongevallen en rampen, zoals ernstige verkeersongevallen, gasexplosies, lekkende treinwagons en vliegrampen, wordt er opgeschaald.

Opschaling wil zeggen dat meer eenheden van ambulances, brandweerwagens, politiewagens etc. tegelijkertijd worden ingezet.  Opschaling gebeurt op basis van duidelijke afspraken over de bestuurlijke en operationele leiding. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) (pdf, 803 kB). Hierin ligt het proces van melding en opschaling vast. Wie wat moet doen in welke situatie, is afgesproken door middel van planvorming en voorbereiding en wordt geleerd en getraind tijdens opleiden, trainen en oefenen.