Stralingsincident

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden strenge regels. Als er zich toch een incident voordoet, dan geeft de overheid algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vind je in dat geval onder andere op denkvooruit.nl en via calamiteitenzender Omroep Brabant. Ook ontvang je een bericht via NL-Alert.

Stralingsincidenten

Bij stralingsincidenten komt ongewenst ioniserende straling en/of radioactief materiaal vrij (of dreigt vrij te komen) met een verhoogd risico voor mens en milieu. Stralingsincidenten kunnen variëren van grote (dreigende) incidenten in nucleaire installaties tot kleine incidenten met radioactief materiaal in bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Geen nucleaire installaties toch risico’s

In de Veiligheidsregio Brabant-Noord is geen kerncentrale of nucleaire installatie aanwezig. Daarom is hiervoor geen specifiek rampbestrijdingsplan.

In ons risicoprofiel zijn stralingsincidenten wel opgenomen. Als er een incident is buiten onze regio kunnen we er namelijk wel effect van hebben. We volgen dan de landelijke plannen en richtlijnen. Die geven bij een incident informatie en richting hoe wij het beste kunnen handelen. Hierbij maken wij gebruik van onze basis crisisstructuur.

Kun je radioactieve straling meten of voelen?

Straling kun je niet zien of voelen. Alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is. Onder andere de brandweer, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het ministerie van Defensie beschikken over deze meetapparatuur.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis kan wel gevaarlijk zijn.

Nucleaire installaties in Nederland

Er zijn in Nederland drie werkende kernreactoren:

  • De Kerncentrale in Borssele (KCB) (elektriciteitsproductie)
  • De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten (voor onderzoek en productie van medische isotopen)
  • De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) in Delft (voor onderwijs en onderzoek)

De twee andere nucleaire installaties in Nederland zijn:

  • De Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp in de gemeente Borssele
  • De uraniumverrijkingsfabriek van Urenco in Almelo

Veelgestelde vragen

Nuttige links

  • Informatie over nucleaire veiligheid in ons land: www.anvs.nl
  • Informatie over de effecten van straling: www.rivm.nl