Samen duurzaam

Elke dag werkt de Veiligheidsregio Brabant-Noord toekomstgericht samen aan de veiligheid van de ruim 650.000 inwoners die in deze regio wonen, werken en verblijven. Binnen dit werk worden wij steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Zoals overstromingen door hoog water afgewisseld met perioden van droogte en meer natuurbranden. En we zijn steeds vaker bezig met maatschappelijke vraagstukken zoals milieuvriendelijkere gebouwen en voertuigen, de opvang van vervuilend bluswater, de energietransitie en afvalscheiding.

Bouwen aan een duurzame toekomst

Veiligheidsregio Brabant-Noord bouwt aan een duurzame toekomst. Een toekomst die gezond, schoon, groen en eerlijk is. Dit begint bij onze eigen organisatie. Daarom werken we samen aan de gezondheid van onszelf én dragen we in ons gedrag en onze keuzes bij aan een duurzame en veilige (leef)omgeving voor onze inwoners. Een leefomgeving waarin duurzaamheid steeds vanzelfsprekender wordt.

Ambities op lange termijn

Veiligheidsregio Brabant-Noord bouwt met vijf ambities aan een duurzame toekomst in 2040. Met deze vijf duurzame ambities dragen we bij aan 7 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, de zogeheten Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN). Deze passen het meest bij het werk wat we doen en de opgaven waar we voor staan.

Wat doen we nu?

Voor nu streven we naar een organisatie waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is. Willen we verandering, dan moeten we vooral in beweging komen. Dit doen we door alle collega’s mee te laten werken aan de ambities. We (ver)bouwen duurzaam, kopen duurzaam in en scheiden afval. We prikkelen onze collega’s om anders te denken en te doen door het delen van informatie over duurzame activiteiten en voorbeelden die verrassen. Zodat duurzaam handelen en gedrag heel gewoon wordt bij de veiligheidsregio.

Contact

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar samenduurzaam@vrbn.nl


Henk van den Hoogen - duurzame kazerne in Oeffelt

Maarten Zijp - duurzaam inkopen

Willem van Cuijk - bouw duurzame kazerne Zeeland