Cijfers en publicaties

Hier vind je onze actuele publicaties. Staat wat je zoekt er niet bij, neem dan contact op met communicatie@vrbn.nl

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 969 kB)

Factsheet Raadsinformatiebijeenkomst (pdf, 49 kB)

Beleidsplannen

Samen zicht op Brandveiligheid, Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025 d.d. 2 september 2021 (pdf, 1.7 MB)

Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' (pdf, 838 kB)

Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Samen Veiliger (pdf, 4.2 MB)

Risicoprofiel 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 3.3 MB)

Beleidsplan Risicocommunicatie 2015-2019 (pdf, 141 kB)

Regionaal Crisisplan 2016-2019 (pdf, 1.4 MB)

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 (pdf, 952 kB)

Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018-2022

Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening (pdf, 3.4 MB)

Financiële documenten

Programmabegroting 2023 (pdf, 2.6 MB)

Jaarverantwoording 2021 (pdf, 3.1 MB)

Programmabegroting 2022 (pdf, 1.6 MB)

Jaarverantwoording 2020 (pdf, 1.9 MB)

Verordeningen en besluiten

Besluit en Handboek vervanging Archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 3 MB)

Algemene inkoopvoorwaarden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 58 kB)

Beleidsnota Inkoop (pdf, 207 kB)

Archiefverordening en Besluit informatiebeheer (pdf, 90 kB)

Financiële verordening (pdf, 112 kB)

Controle verordening (pdf, 134 kB)

Organisatiebesluit (pdf, 120 kB)

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (pdf, 79 kB)

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 42 kB)

Klachtenregeling opleidingen (pdf, 531 kB)