Cijfers en publicaties

Hier vind je onze actuele publicaties. Staat wat je zoekt er niet bij, neem dan contact op met communicatie@vrbn.nl

Terinzagelegging

Concept Rampbestrijdingsplan Euro Support Advanced Materials 1.0 (pdf, 429 kB)

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 969 kB)

Factsheet Raadsinformatiebijeenkomst (pdf, 49 kB)

Beleidsplannen

Strategische Koers 2024-2027 (pdf, 242 kB)

Regionaal Crisisplan 2024-2027 (pdf, 209 kB)

Samen zicht op Brandveiligheid, Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025 d.d. 2 september 2021 (pdf, 1.7 MB)

Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' (pdf, 838 kB)

Tussentijdse evaluatie Beleidsplan Samen Veiliger (pdf, 4.2 MB)

Risicoprofiel 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 3.3 MB)

Beleidsplan Risicocommunicatie 2015-2019 (pdf, 141 kB)

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 (pdf, 952 kB)

Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018-2022

Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening (pdf, 3.4 MB)

Financiële documenten

Programmabegroting 2024 (pdf, 6.8 MB)

Jaarstukken 2022 (pdf, 2.4 MB)

Programmabegroting 2023 (pdf, 2.6 MB)

Jaarstukken 2021 (pdf, 3.1 MB)

Verordeningen en besluiten

Besluit en Handboek vervanging Archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 3 MB)

Algemene inkoopvoorwaarden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 58 kB)

Beleidsnota Inkoop (pdf, 207 kB)

Archiefverordening en Besluit informatiebeheer (pdf, 90 kB)

Financiële verordening (pdf, 112 kB)

Controle verordening (pdf, 134 kB)

Organisatiebesluit (pdf, 120 kB)

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (pdf, 79 kB)

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 42 kB)

Klachtenregeling opleidingen (pdf, 531 kB)