Cijfers en publicaties

Hier vind je onze actuele publicaties.

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 969 kB)

Beleidsplannen

Beleidsplan 2024-2027 - digitaal toegankelijke versie (pdf, 3.6 MB)

Regionaal Risicoprofiel 2024-2027 (pdf, 1.1 MB)

Regionaal Crisisplan 2024-2027 (pdf, 209 kB)

Animatie Regionaal Crisisplan 2024-2027

Dekkingsplan 2024-2027 (pdf, 1.2 MB)

Bijlagen Dekkingsplan 2024-2027 (pdf, 5.1 MB)

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018 incl. addendum (pdf, 2.5 MB)

Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018-2022 incl. addendum (pdf, 1.5 MB)

Beleid vast te stellen door onze deelnemende gemeenten

Ons bestuur is niet in alle gevallen bevoegd om beleidsdocumenten vast te stellen, soms is dat voorbehouden aan de individuele gemeenten.

Samen zicht op Brandveiligheid, Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025 d.d. 2 september 2021 (pdf, 1.7 MB)

Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022 (pdf, 3.8 MB)

Financiële documenten

Jaarstukken 2023 (pdf, 2.7 MB)

Programmabegroting 2024 (pdf, 6.8 MB)

Jaarstukken 2022 (pdf, 2.4 MB)

Programmabegroting 2023 (pdf, 2.6 MB)

Verordeningen en besluiten

Besluit en Handboek vervanging Archiefbescheiden Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 3 MB)

Algemene inkoopvoorwaarden van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 58 kB)

Beleidsnota Inkoop (pdf, 207 kB)

Archiefverordening en Besluit informatiebeheer (pdf, 90 kB)

Financiële verordening (pdf, 431 kB)

Controle verordening (pdf, 312 kB)

Organisatiebesluit (pdf, 120 kB)

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (pdf, 79 kB)

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord (pdf, 42 kB)

Klachtenregeling opleidingen (pdf, 531 kB)