Risicogericht toezicht


Omgevingsdienst Brabant-Noord is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de milieuregelgeving. Zij inspecteren de bedrijven periodiek. Ook de brandweer sector Risicobeheersing werkt met een toezichtprogramma. Waarbij conform het beleid ‘risicogericht toezicht’ alle risicorelevante bedrijven eens per vier jaar worden geïnspecteerd. Ook de waterschappen sluiten aan bij het toezicht.

Methodiek: Risicogericht toezicht

De inspectiemethodiek, ontwikkeld door Brandweer Brabant-Noord, wordt ook toegepast bij onder andere scholen en zorginstellingen. Door middel van een risicogerichte benadering wordt er gekeken of de bedrijven voldoen aan wettelijke regels, maar wordt ook gekeken of het bedrijf de risico’s inzichtelijk heeft en hoe ze deze beheersen. Zaken als de cultuur van het bedrijf en in hoeverre het bedrijf zelf systematisch omgaat met het voorkomen van risico’s horen daar ook bij.

Afstemming

Het toezichtprogramma wordt door de brandweer, omgevingsdienst en waterschappen onderling afgestemd. We streven er gezamenlijk naar een zo goed mogelijk beeld van het bedrijf te vormen. De frequentie, type en diepgang van het toezicht, wordt bepaald door het risicoprofiel en het nalevingsgedrag van het bedrijf.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de collega’s van risicobeheersing door een e-mail te sturen naar: risicobeheersing@brwbn.nl.