Table top: Geen nood bij damp

Brandweer Brabant-Noord biedt het programma ‘Geen nood bij damp’ aan. Dit is ontwikkeld om noodscenario’s binnen bedrijven te oefenen bij het vrijkomen van giftige/gevaarlijke dampen. De oefening is voor bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie.

Onderdelen

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden door bedrijven en medewerkers van Veiligheidsregio Brabant-Noord gezamenlijk doorlopen waarbij de kwaliteit van de noodorganisatie centraal staat.

 • Belevingsonderzoek en beoordeling noodorganisatie
  De oefening start met een belevingsonderzoek. Hierin wordt beoordeeld waar men tegen aanloopt bij het inrichten, opleiden en bijscholen van de noodorganisatie. Vervolgens worden het noodplan en de noodorganisatie gezamenlijk beoordeeld. De resultaten worden vastgelegd in een gezamenlijk verslag.

 • Table-top oefening
  Aan de hand van een casus wordt een incident letterlijk aan tafel nagespeeld. Door de oefening wordt duidelijk in hoeverre de noodorganisatie goed samenwerkt en iedereen op de hoogte is van de preventieve voorzieningen en procedures uit het noodplan. Van de oefening wordt een verslag opgesteld.

 • Plan van aanpak
  Voor implementatie van de verbetermaatregelen uit de oefening en het noodplan, stellen het bedrijf en de veiligheidsregio een gezamenlijk plan van aanpak op.

 • Masterclass
  Na deelname aan de table-top oefening, biedt de veiligheidsregio een masterclass aan over de risico's van ammoniak. Met als doel de kennis met betrekking tot ammoniak en de bestrijding van ammoniakongevallen te verbeteren.

Bekijk het informatieblad ‘Geen nood bij damp’ (pdf, 636 kB)

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de collega’s van risicobeheersing door een e-mail te sturen naar: risicobeheersing@brwbn.nl.