Veiligheidsnetwerk voor bedrijven

Het veiligheidsnetwerk is er voor risicorelevante bedrijven en BRZO bedrijven (besluit risico’s zware ongevallen). Met een netwerk geven we als overheid een extra impuls aan de verantwoordelijkheid van bedrijven. De overheid faciliteert het netwerk, maar de meerwaarde voor de bedrijven zit in de ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Risicorelevante bedrijven

Risicorelevante bedrijven zijn bedrijven die net onder de BRZO drempel vallen. Relatief veel bedrijven zijn als risicorelevant gekenmerkt door de aanwezigheid van een ammoniakkoelinstallatie. Andere worden zo gekenmerkt door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen of een biogasinstallatie. Opslag van gevaarlijke stoffen in tanks vindt beperkt plaats. Denk hierbij aan:

  • Bedrijven in de voedings(middelen)industrie. In de regio bevinden zich een aantal slachterijen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in uitbenen en verwerken van vlees.
  • De bedrijven kenmerken zich door grote bedrijfsgebouwen die gevaarlijke stoffen hebben ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten. Er bevinden zich relatief weinig bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van gevaarlijke stoffen.

BRZO bedrijven

Deze bedrijven worden jaarlijks uitgebreid geïnspecteerd door een team van vertegenwoordigers van de omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de veiligheidsregio. De inspectie van BRZO bedrijven wordt voor de provincie Noord-Brabant uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Doel van het veiligheidsnetwerk

Met de pijler bedrijvennetwerk willen we het veiligheidsbewustzijn van bovengenoemde bedrijven verhogen. Met het netwerk kunnen bedrijven van elkaar leren. We bieden kennis en expertise aan door informatie te delen middels bedrijvenbijeenkomsten. Waar heb je als bedrijf behoefte aan? Wat speelt er?

Studio Industriële Veiligheid

Een mooi initiatief is de Studio Industriële Veiligheid. Dit is een studio die wij in samenwerking met de Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch, opleiding Integrale Veiligheidskunde elk jaar beschikbaar stellen en waarin bedrijven een veiligheidsvraagstuk kunnen inbrengen. Voor een antwoord of oplossing voor het veiligheidsvraagstuk ontwikkelen studenten een prototype.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de collega’s van risicobeheersing door een e-mail te sturen naar: risicobeheersing@brwbn.nl.