Veiligheid in een omgevingsvisie


Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Denk aan een nieuwe speeltuin, uitbreiding van een industrieterrein of het plaatsen van een buurtbatterij voor het opslaan van opgewekte zonne-energie. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving inrichten, is samen de juiste keuzes maken. Dat doen wij als Veiligheidsregio door mensen bewust te maken van de risico’s bij zo’n initiatief. Zo richten we de beperkte ruimte in Nederland zo veilig mogelijk in.

Deskundig en onafhankelijk advies

Binnen de nieuwe Omgevingswet hebben gemeenten nu te maken met een omgevingsvisie en het omgevingsplan om de leefomgeving zo gezond en veilig mogelijk in te richten. De Veiligheidsregio sluit graag op tijd aan voor deskundig en onafhankelijk advies. Op deze manier wordt veiligheid een thema waarover aan de voorkant wordt nagedacht. Maar hoe ziet zo’n advies eruit?

Op initiatief van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) hebben we de Handreiking veilige leefomgeving opgesteld. Een handreiking voor en als uitnodiging aan gemeenten om samen met de veiligheidsregio te komen tot een goede borging van het thema veiligheid in een omgevingsvisie of omgevingsplannen.