Zicht op Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen


Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vervalt voor de brandweer de preventieve toets bij een omgevingsvergunning voor gemeenten. Brandweer Brabant-Noord wenste daarom inzicht in hoeverre de dienstverlening en organisatie geraakt wordt door de invoering van de Wkb vanaf 2022.

Veranderende rol als brandveiligheidsadviseur

Brandweer Brabant-Noord draagt bij aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Als adviserende kennispartner van de brandweer, adviseert Risicobeheersing aan gemeenten en provincie over het vergroten van brandveiligheid en het beperken van risico’s. Dit gebeurt ook bij het proces van vergunningverlening voor het realiseren van nieuwe gebouwen. Gemeenten zijn zo in staat om een onderbouwde beslissing te nemen over het toestaan van de bouw van een pand en mogelijke brandveiligheidsrisico’s.

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het verhogen van de bouwkwaliteit waardoor er minder bouwfouten ontstaan. Dit kan weer leiden tot minder brandonveilige situaties. De Wet introduceert een gewijzigd vergunningstelsel waarbij een onafhankelijk kwaliteitscontroleur gaat toezien op de kwaliteit van een bouwwerk in plaats van de brandweer. In eerste instantie gaat de Wkb alleen gelden voor gebouwen waar de risico’s voor gebruikers beperkt zijn, de zogenaamde gevolgklasse 1.

Inzicht via geo-informatie

Wat betekent het voor Brandweer Brabant-Noord als hun werkzaamheden binnen de Wkb overgenomen worden door onafhankelijke kwaliteitscontroleurs? Via een innovatieve geo-informatie analyse is voor heel regio Brabant-Noord in kaart gebracht welke panden vallen onder gevolgklasse 1. Deze zijn gekoppeld aan binnengekomen aanvragen uit het verleden. Zo kon bepaald worden wat de verwachte impact is van de invoering van de Wkb. Op die manier kan een betere inschatting worden gemaakt op de gevolgen voor de werklast, wekprocessen en financiering.

Lees hier meer over onze impactanalyse. (pdf, 2 MB)

Deze analyse is ook nuttig voor gemeenten en andere (veiligheids-) organisaties die geraakt worden door de Wkb en zich op de komst ervan voorbereiden. Brandweer Brabant-Noord heeft de resultaten van de geo-analyse daarom gepubliceerd. Zo kan iedere organisatie zijn huidige en toekomstige werklast analyseren.

Nog vragen?

Ben je bezig met een (proef)project van de Wkb en heb je vragen over brandveiligheid? Neem dan gerust contact met ons op. Mail ons op risicobeheersing@brwbn.nl of bel met 088 – 020 8103.