Samenwerking


In Brabant-Noord werken we aan een regio waar inwoners goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Inwoners die weerbaar, veerkrachtig én zelfredzaam zijn. Als Veiligheidsregio kunnen en willen wij dat niet alleen. Dat lukt alleen samen. Met overheidsorganisaties; bedrijfsleven; onderwijs; zorg én inwoners zelf. Wil jij jouw kennis en ervaring delen? Of ben je zelf op zoek naar goede initiatieven om de samenleving meer veerkracht te geven? Sluit je dan aan bij ons programma en denk en doe met ons mee!

Met Avans

Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde van Avans Hogeschool doen graag opdrachten voor en in het werkveld. Ook op het gebied van een weerbare samenleving. Dit kunnen opdrachten voor individuele studenten zijn (stage/afstuderen), maar ook korte(re) opdrachten waar studenten in groepen mee aan de slag kunnen. Die opdrachten kunnen gaan van inventariseren (bijvoorbeeld in wijken) tot en met implementeren. Heb je dus een goed idee waar studenten mee aan de slag kunnen gaan? Neem dan voor de mogelijkheden contact op met Natasja Nova (nac.nova@avans.nl).

Met Stérk.Brabant

Dit prachtige netwerk zet zich in voor een sociaal en veerkrachtig Brabant. Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod samen en zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Zowel online (www.sterkbrabant.nl) als door het organiseren van workshops en ontmoetingen. Het programma Weerbare Samenleving ondersteunt deze initiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid en brengt kennis en trainingen in dit netwerk. Samen maken wij zo het verschil voor diegene die dat nodig hebben. Zo draagt Stérk.Brabant bij aan een sociaal en veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

Met Veilig Prettig Thuis

Veilig Prettig Thuis zet zich in om mensen de mogelijkheid te bieden om op een zo verantwoord en veilige mogelijke wijze langer, zelfstandig thuis te blijven wonen. Vanuit het programma worden er vanuit diverse disciplines voorlichtingsactiviteiten aangeboden aan de doelgroep ouderen.  Om er voor te zorgen dan de oudere zich met de juiste maatregelen of voorzieningen kunnen weren tegen mogelijke kwetsbaarheden. De onderwerpen zijn onder andere Domotica, Brandpreventie, Valpreventie, Geheugenverlies, Veiligheid in en om het huis.