Samenwerking


In Brabant-Noord werken we aan een regio waar inwoners goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Inwoners die weerbaar, veerkrachtig én zelfredzaam zijn. Als Veiligheidsregio kunnen en willen wij dat niet alleen. Dat lukt alleen samen. Met overheidsorganisaties; bedrijfsleven; onderwijs; zorg én inwoners zelf. Wil jij jouw kennis en ervaring delen? Of ben je zelf op zoek naar goede initiatieven om de samenleving meer veerkracht te geven? Sluit je dan aan bij ons programma en denk en doe met ons mee!

Met Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantVRB_Logo_FC

De programma’s Redzame Samenleving/Veilige leefomgeving van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Weerbare Samenleving van Veiligheidsregio Brabant-Noord zetten zich beiden in voor onder andere veilige, gezonde en leefbare wijken. Daarvoor hebben we gezamenlijk de methodiek ‘Veilige en Gezonde Wijk aanpak’ ontwikkeld. Kern hiervan is dat we op basis van beschikbare data en relevante partijen in een wijk in gesprek gaan over de kwetsbaarheden in een wijk en op basis van dialoog komen tot duiding. Daarin hebben ook inwoners en/of ondernemers bewust een rol omdat we geloven dat enerzijds de ontwikkelingen van/in wijken nog beter kunnen plaatsvinden als ieder vanuit haar of zijn eigen visie, kennis, ervaring en/of achtergrond gezien input heeft geleverd. En anderzijds de netwerken zo nog beter tot stand komen en we elkaar makkelijker weten te vinden. ​

Met Avans1200px-Avans_Hogeschool_Logo.svg

Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde van Avans Hogeschool doen graag opdrachten voor en in het werkveld. Ook op het gebied van een weerbare samenleving. Dit kunnen opdrachten voor individuele studenten zijn (stage/afstuderen), maar ook korte(re) opdrachten waar studenten in groepen mee aan de slag kunnen. Die opdrachten kunnen gaan van inventariseren (bijvoorbeeld in wijken) tot en met implementeren. Heb je dus een goed idee waar studenten mee aan de slag kunnen gaan? Neem dan voor de mogelijkheden contact op met Pé Lamerigts (ppam.lamerigts@avans.nl).

Met Stérk.BrabantFavicon Samen Sterk Brabant

Dit prachtige netwerk zet zich in voor een sociaal en veerkrachtig Brabant. Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod samen en zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Zowel online (www.sterkbrabant.nl) als door het organiseren van workshops en ontmoetingen. Het programma Weerbare Samenleving ondersteunt deze initiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid en brengt kennis en trainingen in dit netwerk. Samen maken wij zo het verschil voor diegene die dat nodig hebben. Zo draagt Stérk.Brabant bij aan een sociaal en veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

Met Veilig Prettig Thuislogo BW en BZ

Veilig Prettig Thuis zet zich in om mensen de mogelijkheid te bieden om op een zo verantwoord en veilige mogelijke wijze langer, zelfstandig thuis te blijven wonen. Vanuit het programma worden er vanuit diverse disciplines voorlichtingsactiviteiten aangeboden aan de doelgroep ouderen. Het doel: zorgen dat ouderen zich met de juiste maatregelen of voorzieningen kunnen weren tegen mogelijke kwetsbaarheden. De onderwerpen zijn onder andere: Weerbaar tegen Babbeltrucs, Brandpreventie, Valpreventie, Geheugenverlies en Veiligheid in en om het huis. Benieuwd naar ons programma? Kijk dan snel hoe het begon: Stedenbouw & Architectuur (pdf, 114 kB) of bekijk de folder Veilig Prettig Thuis (pdf, 1.7 MB). Neem voor meer informatie contact op met Ad Sterkens (a.sterkens@brabantwonen.nl) of Bernadette Joris (bernadette.joris@brabantzorg.eu).

Met Werkplaats Sociaal Domein werkplaatsen sociaal domein logo

In de Werkplaats Sociaal Domein (WSD) Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie (www.werkplaatsensociaaldomein.nl) werken we samen met lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties. Dit doen wij in het zogenaamde Thematisch Lerend Netwerk: ‘Publiek-Sociale data Commons 4 smarter public safety’. In dit netwerk zoeken wij naar manieren om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen met sociale technologieën. Met een breed scala aan Brabantse partners uit het veiligheidsveld is een kennisnetwerk opgestart dat halfjaarlijkse samenkomt rondom een bepaalde praktijkuitdaging. Neem voor meer informatie contact op met Steven van den Oord (s.vandenoord1@avans.nl of bel 06-20624742).

Met Platform Veiligheid ’s-Hertogenbosch e.o.Gemeente_Den_Bosch

Platform Veiligheid ’s-Hertogenbosch e.o. is een open en informeel netwerk van professionele partners met een gezamenlijk belang in een veilige, gezonde en leefbare omgeving. Aangesloten (kennis)partners kunnen op zowel regionaal, gemeentelijk als wijkniveau actief zijn. De huidige groep vertegenwoordigt de gemeente ’s-Hertogenbosch en omstreken. Het netwerk komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar op initiatief van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Van deze bijeenkomsten wordt verslag gedaan. Ben jij ook werkzaam binnen dit domein in de omgeving ’s-Hertogenbosch en wil je graag een keer aansluiten? Neem voor meer informatie contact op met Tjerk de Laat (t.delaat@vrbn.nl).