Veiligheidsregio krijgt huisstijlupdate

Gepubliceerd op 19 mei 2021

In het beleidsplan 2020-2023 is de ambitie opgenomen om Veiligheidsregio Brabant-Noord duidelijker te positioneren als een herkenbare identiteit. Passend bij onze missie, visie en onze rol van netwerkwerkpartner. Onze huisstijl heeft daarom een update gekregen.

Zo is het logo vernieuwd om meer eenheid en herkenbaarheid uit te stralen. De nieuwe huisstijl is qua vormgeving eigentijdser, draagt door de extra kleur groen uit dat er meerdere partners zijn en is goed te combineren met logo’s van partners. Ook is de nieuwe huisstijl digitaal beter toepasbaar.

Komende maanden zullen steeds meer uitingen in onze nieuwe huisstijl verschijnen.

Logo RGB